– När man blir kallad till chefen och tänker yes jag ska bli befordrad. Då börjar man inte med att ifrågasätta. Inte jag i alla fall. Man bara säger ja, ja till allt, så att de inte ska hinna ändra sig.

När han erbjöds chefsjobbet fick han veta att han skulle få höjd lön, ingen ob-ersättning och övertid men istället fem extra semesterdagar.  
– Jag fick inte intrycket av att det var förhandlingsbart utan något jag skulle acceptera bara.
Som chef har Leo fått tusen kronor mer i månaden i lönetillägg för utökat ansvar. Men den slopade ob-ersättningen innebär att han förlorar över 3 000 kronor per månad jämfört med den tidigare lönen.
– Nu tjänar jag mindre än dem jag är chef över. Ibland när vi jobbar ihop en lördag brukar jag tänka att de får betalt för två dagar jag bara för en.

Leo jobbar i en liten butik i en kedja som har butiker över hela landet. De är fem anställda.
Han gör samma arbetsuppgifter som de andra med skillnaden att han har ett större ansvar för butiken, bland annat bemanningen. Ofta löser han schemaläggningen genom att vara flexibel och vara på plats vid öppning och stängning. Är det någon som fattas så hoppar han in själv.
Arbetsdagarna blir ofta långa, något han inte får kompensation för.
Flera av de butikschefer i samma butikskedja som Handelsnytt har talat med har samma erfarenheter som Leo.
– Innan jag blev chef hade jag 21 400 kronor i grundlön. Men kunde komma upp i 26 000 kronor när jag plussade på ob:t. Som chef har jag fått 22 000 kronor i grundlön. Men inget ob. Det betyder att jag får ut 16 000 kronor i månaden efter skatt, trots att jag jobbar väldigt mycket och tar ett stort ansvar, säger Lisa, nytillträdd butikschef.  

Anna, även hon butikschef i samma butikskedja tycker att de borde fått tydligare information under tillsättningen att det fanns möjlighet att påverka överenskommelsen.
– Förhandlingen börjar med att man ska få löneförhöjning och en veckas extra semester. Då tänker man inte till, vänta nu vad är det jag säger ja till? Det kanske är upp till en själv att man måste ta upp det. Man kanske måste ha stenkoll. Men det hade inte jag.  
– Man vill inte börja med att krångla. Typ om jag säger nej till semesterveckan då kanske jag inte får tjänsten. Så man bara tackar och bugar, säger Olle.

Några av de nytillträdda cheferna ska nu gå ihop och ta kontakt med butiksledningen.
– Det var först när vi började prata om det och kollade i kollektivavtalet som vi förstod att vi har förhandlat bort en stor del av lönen. Vi är många som är missnöjda, därför ska vi ta upp det och få det klarlagt, gärna med hjälp av facket säger Leo.

Fotnot: De intervjuade vill inte framträda med namn och vilken butikskedja de jobbar på så namnen i texten är fingerade.

Fakta

Gå inte i fällan

Tänk på det här innan du tackar ja

Skriftligt
Överenskommelsen ska vara skriftlig och inte ingå i anställningskontraktet.

Överväg för och emot
Överväg vad det innebär ekonomiskt att avtala bort ob eller övertid.

Kan säga upp
Överenskommelsen gäller tillsvidare och kan ”sägas upp” av bägge parter med två månaders uppsägningstid.  Är du inte nöjd med överenskommelsen så kan du gå tillbaka till detaljhandelsavtalets regler för ob och övertid.

Lönepåslag för extra ansvar
Om du tackar ja till en extra semestervecka så har du ändå rätt till lönepåslag för utökat ansvar.

Årlig uppräkning
Det ska göras en årlig uppräkning på ditt personliga lönetillägg så att penningvärdet inte minskar.

Kom ihåg
Dina rättigheter finns i kollektivavtalet och din arbetsgivare kan inte säga upp din tjänst för att du vill omförhandla din överenskommelse.

Fakta

Butikschef tänk på vad din tid är värd

Personligt lönetillägg kontra ob och övertid

Butikschefer har både för-och nackdelar lönemässigt jämför med en butiksanställd. Fördelarna är ett särskilt personligt lönetillägg, bonus på försäljning och en extra semestervecka. Det har inte en butiksanställd.  För en normal butikschefstjänst motsvarar detta ett värde på 29 500 kronor per år.

Men den butiksanställdas ob- och övertidsersättning är högre än butikschefens. Räknat på hur en normal butikschef arbetar, förlorar hen 103 800 kronor per, jämför med vad en butiksanställd som jobbade samma timmar skulle tjäna.  

Fotnot: Uträkningen utgår från en chef som arbetar heltid med en lön som baseras på 139:73/timmen. I schemat ingår två kvällar i veckan och lördag eller söndag varannan vecka.