– Många vet inte vad de har rätt till utan tiger och jobbar på. De har slutit ett muntligt avtal med sin chef och tror inte att de kan ändra sig. Men det kan man.
Dessutom är det ofta chefer som avtalat bort sin ob-ersättning som jobbar mest helger och sena kvällar i butiken, ofta betydligt mer än heltid. Enligt Magnus Hallqvist arbetar många ungefär fem timmar övertid per vecka. Särskilt de nytillträdda.

Det handlar framför allt om butikskedjor med små butiker och få anställda. Butikskedjan Leo jobbar på skulle kunna vara vilken som helst av alla de småbutiker som finns i de flesta köpcentrum runt landet.  
– Det är anställda som är ambitiösa och duktiga och blir väldigt smickrade när de blir erbjuden en chefsanställning. De är beredd att offra mycket.
Men innan man säger ja till en överenskommelse med arbetsgivaren ska man tänka efter noga, tycker Magnus Hallqvist. Ob-ersättningen kan i många fall vara värd från 50 000 kronor om året och uppåt. Ännu mer om man jobbar många kvällar och helger.
– Förlorar du ekonomiskt på att bli chef så ska du kanske fundera på varför du tackar ja till en befordran.