Sedan 2012 har Handels och Arbetsgivaralliansen försökt förhandla fram ett nytt butiksavtal som ska gälla Arbetsgivaralliansens medlemmar med second hand-butiker. Nu säger arbetsgivaralliansen att det inte går.
– Det var mycket mer komplicerat än vad vi trodde från början. Butikernas verksamhet är för olika för ett enhetligt avtal, säger Lars Dicander, förhandlingsansvarig på Arbetsgivaralliansen.

Han delar in butikerna i tre kategorier. De som drivs för att tjäna pengar till den huvudsakliga verksamheten och antagligen ska ha Handels avtal rakt av. De som enbart drivs för att ordna arbete för personer med olika former av funktionsnedsättning och inte ska ha Handels avtal. Och slutligen den tredje varianten – de som gör både och.
– För dem gäller det att vid varje enskilt tillfälle hitta en lösning där Handels detaljhandelsavtal kan ingå helt eller delvis, säger Lars Dicander.

Lösningen bör enligt Arbetsgivaralliansen göras av parterna på central nivå.
– När en part vill teckna ett avtal på en butik ska vi på central nivå hitta en lösning. Vi har fått en större samsyn under våra samtal. Jag tror inte att de kommer bli svårt att få till avtal för de enskilda butikerna i framtiden, säger Lars Dicander.

Handels vill inte kommentera de pågående förhandlingarna.