– Avskedandet har helt klart med mitt fackliga uppdrag att göra, säger klubbordförande.

Proffice menar att klubbordförande uppträtt aggressivt mot chefer och presterat dåligt på jobbet. Därför får hen sparken. Handels menar att avskedet beror på det fackliga engagemanget.
 – Vi menar att hen agerat som facklig företrädare. Vi har ogiltigförklarat avskedandet, säger ombudsmannen Magnus Möller i Helsingborg.

Proffice agerande är enligt Handels att ses som föreningsrättskräkning – ett brott mot förtroendemannalagen. Parterna har inte kunnat nå en lösning lokalt.
– Vi har nu begärt centrala förhandlingar, säger ombudsmannen Magnus Möller i Helsingborg.

Enligt klubbordförande har Proffice erbjudit en förlikning där hen skulle få en hel del pengar. Något hen inte är intresserad av.
– Det går inte att köpa min tystnad. Jag vill ha mitt jobb tillbaka. Lyckas de avskeda mig är det ingen som kommer våga driva fackligt arbetet på arbetsplatsen.

Fackklubben är relativt nybildad, den har funnits sedan mars förra året.
– Anställda är oroliga. Vad händer om jag kliver fram och arbetar fackligt? säger Magnus Möller.

Proffice vill inte kommentera avskedet med hänsyn till klubbordförande. Men säger samtidigt att:
– Det här ärendet har absolut inte någoting att göra med klubbordförandes fackliga engagemang. Vi har goda relationer med våra fackliga parter både centralt och lokalt, skriver presschef Maria Uggla i ett mejl.