– Finansministerns besked stoppar inte pågående neddragningar och nedläggningar. Får vi inget konkret besked nu riskerar 2 000 personer att bli av med jobbet, säger Caroline Andermatt, vd på Myrorna och ordförande för Ideell Second Hand.

Februari har varit en tuff månad för anställda på second hand-butiker som drivs av ideella föreningar. Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen slog Skatteverket fast att second hand-butiker med anställd personal och regelbunden försäljning ska betala moms på de varor som säljs. Branschen har protesterat högljutt.
– De varor vi säljer är gåvor. De har redan beskattats, förklarar Caroline Andermatt.

Nu har finansministern lyssnat.
– Vi vill inte ha pengarna. Vi har aldrig velat ha dem. Vi jobbar intensivt med att lösa detta, säger finansminister Magdalena Andersson till Handelsnytt.

Hur det ska lösas är inte klart. Det som komplicerar saken är att EU bestämmer över momsregler.
– Vi tittar på flera alternativ. Ideella föreningar som bedriver second hand-försäljning kan inte likställas med kommersiella företag. Föreningarnas pengar går till utsatta människor. Vi vill att pengarna stannar i sektorn, säger Magdalena Andersson och tillägger att hon har brett blocköverskridande stöd.

Det beskedet räcker inte för second hand-branschen.
– Vi måste förhålla oss till att vi i dag måste betala moms. Vi planerar nu för alla tänkbara scenarier, säger Caroline Andermatt.

Ett sådant är att anställda får gå och ersätts av volontärer. Butiker där majoriteten är volontärer behöver nämligen inte betala moms. Det är en utveckling som Handels inte vill se.
– Butiksförsäljning är vårt avtalsområde. Där gäller vårt kollektivavtal. I det finns ingenting som heter gratisarbete, säger Tommy Tillgren, Handels 1:e vice ordförande.

Fotnot:  Ideell Second Hand är en samarbetsorganisation där Sveriges Stadsmissioner, Myrorna, Röda korset, Emmaus, Erikshjälpen, Läkarmissioner med flera ingår. Tillsammans har de 505 butiker och 2 000 anställda.

Fakta

Bakgrund 

Ny tolkning av lagen

2013 slog en dom i högsta förvaltningsdomstolen fast att ideella föreningars secondhand-försäljning ska beskattas eftersom de kan anses konkurrera med kommersiell handel. Undantag är om majoriteten av personalen består av volontärer och öppettiderna är färre än 24 timmar per vecka. Domen gällde Ullareds IK. De nya momsreglerna gäller från 1 jan 2015, men ska nu ses över.