Håll koll på dina rättigheter. Följ Handelsnytt på Facebook.

Jag arbetar i en butik som har kollektivavtal och undrar vad löneökningen blir från 1 april.

Johan, Kapp-Ahl

Svar: Utgående löner höjs 1 april 2019 med i snitt 535 kronor per månad och heltidsanställd. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen (428 kr). Resten läggs i en pott som fack och företag kan förhandla om. Om ingen förhandling sker får alla 535 kronor mer. Detta gäller både butik och lager.

Lönerna nedan gäller från 1 april 2019 – 31 mars 2020 för dig som jobbar i privat butik.

Är du 16 år ligger minimilönen på 14 054 kr/mån eller 84,66 kr/tim
17 år: 14 464 kr/mån eller 87,13 kr/tim
18 år: 21 494 kr/mån eller 129,48 kr/tim
19 år: 21 814 kr/mån eller 131,41 kr/tim
Är du över 18 år och har 1 års branschvana är minimilönen 22 398 kr/mån eller 134,93 kr/tim
Över 18 år och 2 års branschvana: 22 734 kr/mån eller 136,95 kr/tim
Över 18 år och 3 års branschvana: 24 024 kr/mån eller 144,72 kr/tim

Är du över 18 år och varit anställd i fem år har du rätt till ett anställningstidstillägg på 133 kr/mån eller 80 öre/tim.

Minimilönen är ett golv, det finns inget som stoppar chefen från att ge dig högre lön än så.

Du har också rätt till ob-ersättning:
Månd–fred kl 18.15–20: 50% på timlönen
Månd–fred efter kl 20: 70%
Lörd efter kl 12: 100%
Sön och helgdagar: 100%

Har du mer kvalificerade arbetsuppgifter, större ansvar, yrkesbevis/gesäll? Då ska du få lönetillägg. Det finns inget minimibelopp utan tillägget varierar mellan butiker och tjänster.

För lager- och e-handelsavtalet är gäller följande minimilöner 1 april 2019 till 31 mars 2020:

16 år                                   89,74 kr/tim
17 år                                   95,74 kr/tim
18 år                                   141,25 kr/tim
19 år                                   141,60 kr/tim
20 år                                   142,50 kr/tim
20 år + 6 mån anst      143,40 kr/tim

Är du över 18 år och varit anställd i fem år har du rätt till ett anställningstidstillägg på 80 öre/tim.

Avtalet anger endast timlöner. Om man vill räkna om till månadslön ska man multiplicera timlönen med 174.