Jag arbetar i en butik som har kollektivavtal och undrar vad löneökningen blir från 1 april.

Johan, Kapp-Ahl

Svar: Utgående löner höjs 1 april 2018 med i snitt 525 kronor per månad och heltidsanställd. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen (420 kr). Resten läggs i en pott som fack och företag kan förhandla om. Om ingen förhandling sker får alla 525 kronor mer. Detta gäller både butik och lager.

Lönerna nedan gäller från 1 april 2018 – 31 mars 2019 för dig som jobbar i privat butik. 

Är du 16 år ligger minimilönen på 13 786 kr/mån eller 83,05 kr/tim
17 år: 14 196 kr/mån eller 85,52 kr/tim
18 år: 20 959 kr/mån eller 126,26 kr/tim
19 år: 21 279 kr/mån eller 128,19 kr/tim
Är du över 18 år och har 1 års branschvana är minimilönen 21 863 kr/mån eller 131,70 kr/tim
Över 18 år och 2 års branschvana: 22 199 kr/mån eller 133,73 kr/tim
Över 18 år och 3 års branschvana: 23 489 kr/mån eller 141,50 kr/tim

Är du över 18 år och varit anställd i fem år har du rätt till ett anställningstidstillägg på 130 kr/mån eller 75 öre/tim.

Minimilönen är ett golv, det finns inget som stoppar chefen från att ge dig högre lön än så.

Du har också rätt till ob-ersättning:
Månd-fred kl 18.15-20: 50% på timlönen
Månd-fred efter kl 20: 70%
Lörd efter kl 12: 100%
Sönd och helgdagar: 100%

Har du mer kvalificerade arbetsuppgifter, större ansvar, yrkesbevis/gesäll? Då ska du få lönetillägg. Det finns inget minimibelopp utan tillägget varierar mellan butiker och tjänster.

För partihandelsavtalet och det nya lager- och e-handelsavtalet är gäller följande minimilöner 1 april 2018 till 31 mars 2019:

16 år                                   88,20 kr/tim
17 år                                   94,20 kr/tim
18 år                                   138,18 kr/tim
19 år                                   1338,53 kr/tim
20 år                                   139,43 kr/tim
20 år + 6 mån anst            140,33 kr/tim

Är du över 18 år och varit anställd i fem år har du rätt till ett anställningstidstillägg på 78 öre/tim.

Avtalet anger endast timlöner. Om man vill räkna om till månadslön ska man multiplicera timlönen med 174.