Efter nästan fem års arbete lämnade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i veckan sitt förslag på 1 100 sidor till regeringen.
Handels ordförande Susanna Gideonsson välkomnar flera förslag som hon anser gynnar stora medlemsgrupper inom Handels.
– Det är bra att socialförsäkringarna anpassas till dagens rörliga arbetsmarknad med många tillfälliga anställningar. Att 75-dagarsregeln försvinner gynnar de som jobbar deltid, och att karensdagen i sjukförsäkringen ersätts med karensavdrag, till exempel, säger Susanna Gideonsson.

Utredningen vill göra det lättare att kvalificera sig för a-kassa, men en av de föreslagna förändringarna är Susanna Gideonsson skeptisk till. Det gäller förslaget att ersätta dagens arbetsvillkor som uttrycks i arbetade timmar per månad med ett inkomstkrav på 8 900 kronor.
– Det är för tufft för dem som jobbar deltid, anser hon.
Susanna Gideonsson vill se snabba politiska beslut för att göra verklighet av utredningens visioner.
– Den politiska enigheten är större än jag väntat mig. Nu hoppas jag att politikerna skrider till verket och genomför förslagen innan de faller i glömska.

Handels förra ordförande Lars-Anders Häggström har representerat Socialdemokraterna i utredningen sedan 2012. Han framhåller att utredningens förslag är en kompromiss där företrädare för olika partier har fått ge och ta.
– Hade jag själv fått utforma förslaget hade det sett annorlunda ut. Men vi har haft en konstruktiv dialog där alla ansträngt sig för att nå enighet, säger han.
Han lyfter fram två förslag som han är särskilt nöjd med.
– Att a-kassan inte blir obligatorisk som alliansregeringen ville innebär att den svenska modellen bevaras. Och utredningens förslag om karensavdrag är precis det som jag och Kommunals ordförande Annelie Nordström förde fram i en debattartikel för två år sedan.

 

 

 

Fakta

Förslag från den parlamentariska socialförsäkrings- utredningen:

• Arbetslöshetsförsärkringen ska inte bli obligatorisk. Den ska fortsätta att vara frivillig och vara knuten till fackförbunden.

• Nytt sätt att beräkna inkomster som bygger på vad man faktiskt tjänat det senaste året.

• Nivån på ersättningen från a-kassan bör indexeras, så att den höjs varje år.

• Det ska bli lättare att kvalificera sig för att få a-kassa.

• 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa slopas. Regeln infördes 2008 och har medfört att den som är arbetslös på deltid snabbt gör slut på sin rätt till ersättning från a-kassan. I stället ska man få stämpla i 60 veckor, oavsett hur många timmar man arbetare. Den som arbetar halvtid får med den nya regeln ersättning i 150 dagar i stället för 75.

• 100-dagarsregeln återinförs. Första tiden som arbetslös har man rätt att enbart söka jobb inom sitt eget yrke i närheten av hemorten.

• Taket i sjukförsäkringen utformas så att 80 procent av de sjukskrivna får 80 procent av lönen vid sjukfrånvaro.

• Karensdagen i sjukförsäkringen ersätts med karensavdrag på en femtedels veckoinkomst.

• Den bortre parentesen i sjukförsäkringen ska tas bort – men först när en rad åtgärder är på plats. Det handlar bland annat om att sjukvården ska samarbeta med arbetsgivarna om rehabilitering, och att försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska komma in tidigare än i dag.

Vänsterpartiets ledamot i utredningen har reserverat sig mot vissa förslag, men i övrigt är alla riksdagspartier eniga. Utredningen ska nu ut på remiss. Därefter kan regeringen utforma skarpa lagförslag som lämnas till riksdagen för beslut.