– Det är ju inte vi som bestämmer utan detta gör vi ju i förhandlingar med motparten. Det kommer alldeles säkert att bli mycket debatt, diskussion och hårda ord innan planen är genomförd 2028, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Alla LO-förbunden är överens om de långsiktiga målen som har tagits fram för att få större gemensamt genomslag i de kommande avtalsrörelserna.

Ett av målen är att heltid ska vara normen. 54 procent av kvinnorna som är medlemmar i ett LO-förbund arbetar deltid, medan bara 15 procent av männen har deltid. Ett annat mål är att lönegapet mellan könen ska minska med sex procent, vilket är en halvering av dagens siffra.

Förbunden vill också minska visstidsanställningarna till högst tio procent av arbetarna. I manligt dominerade sektorer är målet ofta redan nått men i den kvinnodominerade tjänstesektorn ligger visstidsanställningarna mellan 22 och 44 procent. Att avskaffa anställningsformen allmän visstid har hög prioritet, likaså att stoppa ”daglöneriet”, till exempel att anställda rings in på timmar.

– Det är ett oerhört problem både för dem som hela tiden får jaga nästa tjänst och för dem som är tillsvidareanställda som hela tiden måste lära upp nya. En viss flexibilitet behövs självklart, jag kommer aldrig att kräva tillsvidaranställning för en julgransförsäljare. Men när 45 procent av anställda i en bransch har visstid är det inte vettigt, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Ett annat mål är full sysselsättning – det vill säga att alla som vill ha ett jobb ska få det. Susanna Gideonsson ser det som det viktigaste målet i den nya planen.

– Då skulle det bli arbetarnas marknad. Arbetsgivarna tvingas då rätta till mycket problem eftersom folk skulle lämna de dåliga arbetsplatserna. Det skulle inte gå att missbruka deltider till exempel. Full sysselsättning är inte bara en fråga för oss utan även en politisk och samhällsekonomisk fråga, säger hon.

Läs hela rapporten ”Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder” här.