I torsdags sa riksdagen nej till 74 motionsyrkanden om arbetsrätt från den allmänna motionstiden i höstas.

Vänsterpartiet föreslog att anställningsformen allmän visstid skulle slopas. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog att man borde begränsa möjligheten att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra innan anställningen blir fast. EU-kommissionen har gett Sverige återkommande kritik i denna fråga. Men riksdagen sa nej.
– Av det enkla skälet att arbetet pågår. Regeringen håller på att ta fram en lagstiftning, och vi förväntar oss att det kommer ett förslag under året. Det är helt riktigt att stoppa missbruket och göra tillvaron tryggare för de visstidsanställda, säger Raimo Pärssinen (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Riksdagen sa även nej till alliansförslaget att förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader. Man sa också nej till stärkt rätt till heltid eftersom man anser att frågan i första hand ska lösas av arbetsmarknadens parter genom förhandlingar och kollektivavtal.

Fakta

Allmän visstid

2007 skapades den nya anställningsformen allmän visstid som innebär att arbetsgivare inte behöver särskilda skäl för att anställa tillfälligt, till exempel inhoppare i butiker. Anställda kan bli inringda över dagen, utan några garantier om fortsatt anställning.

Allmän visstidsanställning och vikariat får pågå i två år vardera under en femårsperiod, sen har man rätt till fast jobb.

Handels och hela LO vill slopa anställningsformen allmän visstid.