Det finns en bild av handeln som en genomgångsbransch. Att anställda stannar ett par år, eller jobbar extra under studierna, för att sedan göra något ”riktigt”. Det menar Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Det finns få traditionella karriärvägar, utöver att bli butikschef. Samtidigt visar Thomas Andersson tidigare forskning att medarbetare och chefer inom handeln trivs väldigt bra med sina jobb. Hur går det ihop? Behöver man kanske se på karriär i en vidare bemärkelse? Det var några av frågorna Thomas Andersson ställde till sig själv efter att ha analyserat sina tidigare forskningsresultat.

Nu ställer han frågorna till 30 000 Handelsmedlemmar i en enkät i jakt på svar.

– Att klättra och bli chef är ju ett kvitto på en slags utveckling. Men det kanske finns andra sätt att utvecklas som ger samma känsla. Till exempel att lära sig nya saker och att lära sig att möta människor på nya sätt, säger han.

Thomas Andersson tycker att några av de stora kedjorna har lyckats bra med att få personer att utvecklas utan att bli chef.

– Genom att ge olika ansvarsområden olika namn, till exempel Visual Merchandiser, ger man en signal till de anställda att de kan avancera ändå.

I enkäten ställer han också frågor om livssituationen i stort, eftersom han har en hypotes om att vissa människor inom handeln är nöjda med sitt jobb för att det passar resten av deras liv.

– Ett butiksjobb kanske gör annan utveckling möjlig. Man kanske kan jobba deltid och utvecklas inom ett fritidsintresse, till exempel musik. Eller jobba med sin hobby i en specialbutik.

Fakta karriärutveckling i handeln

Forskningsstudien om karriärutveckling i handeln genomförs av forskare vid Högskolan i Skövde i samarbete med Handelsanställdas förbund. Studien finansieras av Handelns utvecklingsråd, HUR.

Enkäten går i dagarna ut till 30 000 medlemmar i Handels.

Thomas Andersson höll ett föredrag om personalledning i handeln, baserat på tidigare forskning, på Butiksleverantörsmässan i Stockholm under tisdagen.