Bemanningsavtalet mellan Almega Bemanningsföretagen och LO:s 14 fackförbund löper ut den 30 april. I dag, måndag, växlade parterna avtalskrav.

LO kräver bland annat att bemanningsanställda ska representeras av det fackförbund som har medlemmar på arbetsplatsen. Så är det inte alltid i dag. De Proffice-anställda på Icas lager i Helsingborg är till exempel medlemmar i Handels, men eftersom IF Metall är ”administrativt ansvarigt förbund” på Proffice har företaget vägrat förhandla med Handels fackklubb.

– För Handels är det viktigt att vi kan organisera oss fackligt lokalt och bilda klubbar ute på våra arbetsplatser, säger Sören Söderman som är Handels representant i förhandlingarna.

LO-förbunden kräver också att vikariatsanställningar tas bort från bemanningsavtalet. Facket misstänker att vikariat används som ett sätt att kringgå reglerna om garantilön.

– Vikariatsanställningar har ökat dramatiskt i bemanningsföretagen sedan vi skärpte reglerna om garantilön 2012. De anställda ska få betalt för alla timmar de arbetar och är tillgängliga, säger LO:s ombudsman Kent Ackholt.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, tycker förslaget att slopa vikariat är ohållbart. Bemanningsföretagen vill för sin del tillåta anställningar på deltid. De vill också skriva särskilda tilläggsavtal för att skapa jobb åt människor som står långt från arbetsmarknaden, i form av till exempel instegsjobb och yrkesintroduktion.

– Ett arbete i bemanningsföretag är vägen in på arbetsmarknaden för många människor. Vi vill skriva tilläggsavtal som reglerar det, säger Henrik Bäckström.

Facket är skeptiskt.

– Yrkesintroduktion är en fråga för branscherna, till exempel industrin eller handeln med sin yrkespraktik. Inte för bemanningsföretag som verkar i flera branscher, säger Kent Ackholt.

Direkta förhandlingar inleds den 7 april. Bemanningsavtalet på LO:s område berör cirka 40 000 personer.