60 procent av lönehöjningen, det vill säga 348 kronor, är alla anställda garanterade. Resten, 232 kronor, fördelas lokalt i en lönepott som fack och företag kan förhandla om. Fördelningen ska bygga på ett lönesystem som kan väga in kriterier som ansvar, erfarenhet och servicekänsla.

Om varken fack eller företag begär lokala löneförhandlingar, eller om parterna inte kan komma överens, så fördelas löneökningarna generellt, det vill säga 580 kronor till alla.

Personliga lönetillägg ska dessutom räknas upp varje år för att behålla sitt värde.

De flesta avtal för butiker och lager har nästan samma bestämmelser. Ett exempel på en liten skillnad är kooperationens lageravtal där lönerna ökar en tia mer, det vill säga 590 kronor.

I frisöravtalet höjs provisionen en aning den 1 april, men i övrigt är frisörernas löner beroende av prisnivån i salongen.

I Handels avtal för tjänstemän i fackförbund och folkrörelser höjs lönerna som regel inte i april utan den 1 oktober.

Nästan alla Handels kollektivavtal är treåriga och löper ut 2016. Avtalsrörelsen förbereds redan nu.