Idag, den 1 april öppnar Handels kongress-webb. Där får medlemmar möjlighet att påverka Handels inför förbundets kongress i april 2016.

Mellan april och juni kan man nominera ombud, det vill säga föreslå vilka som ska representera medlemmarna under kongressen. En ombudskandidat ska vara tillfrågad, och förslaget lämnas till klubbstyrelsen eller direkt till avdelningen. På kongress-webben finns också möjlighet att tipsa om personer som skulle kunna nomineras till ombud.

– Vi försöker göra trösklarna låga för att engagera sig. Det ska vara enkelt, säger Daniel Carlstedt som är Handels ”kongressgeneral”.

I november och december sker valet av kongressombud bland de nominerade kandidaterna. Valet sker elektroniskt med en ny metod. Målet är ett valdeltagande på 10 procent – betydligt högre än till kongressen 2011 då bara 5,6 procent av Handels medlemmar lämnade giltiga röster.

På kongresswebben kan man läsa hur förbundsstyrelsen vill forma verksamheten på arbetsplatserna, i samhället, i världen och internt i förbundet. Medlemmar som vill påverka förbundets verksamhet kan skriva en motion. Instruktioner finns på kongresswebben.

– Det finns filmer på hemsidan om hur man gör, och ett formulär som hjälper till. Vi hoppas på så bra motioner som möjligt, säger Daniel Carlstedt.

Fakta

Handels kongress

Handels kongress hålls vart femte år och är förbundets högsta beslutande organ.

Kongressen utser förbundsstyrelse och förbundsledning, och fastslår stadgar, samt inriktning och visioner för Handels verksamhet.

Nästa kongress äger rum 23 till 27 april 2016 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Till kongressen utser Handels medlemmar 250 kongressombud.

Mellan 1 april och 30 juni i år får medlemmar och klubbar nominera ombud, det vill säga föreslå vilka som ska företräda dem.

I november och december sker valet av kongressombud genom att man loggar in på Handels hemsida med hjälp av e-legitimation. Det går också att rösta på avdelningens kontor.