Allt fler som kommer till Sverige är välutbildade och deras erfarenheter kan tas tillvara snabbare och bättre där det finns brist på arbetskraft. Det menar regeringen som för att lyssna av olika branschers behov har bjudit in fack och arbetsgivarorganisationer till Rosenbad. I måndags var det dags för den privata tjänstesektorn att träffa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på kaffe, macka och möte. Handels ordförande Susanna Gideonsson var på plats.

– När 40 personer ska komma till tals på en och en halv timma blir det inte många ord sagda. Men från handeln var vi rörande överens om att vi inte ser några bristyrken hos oss. Problemet är snarare att de som redan har arbete inte har så många timmar att de kan leva på sin tjänst. Vi har många anställda i handeln med utländsk bakgrund och där ser vi att den viktigaste kompetensen är språk och varukunskap, säger hon.

Regeringen har även träffat representanter från industrin, bygg och offentlig sektor. Man kallar arbetet att ge snabbspår in på arbetsmarknaden, och säger att insatserna ska vara i igång 2016.