Arbetstidslagen kräver att anställda ska få minst 11 timmars dygnsvila mellan två arbetspass. Veckovilan ska vara minst 36 timmar. Handels har pekat på att bemanningsanställda på Proffice upprepade gånger fått kortare vila än lagen kräver.

– I vissa fall handlar det om att en konsult jobbat övertid på kvällspasset och därför inte fått tillräcklig dygnsvila till förmiddagspasset. Men tidigare har det förekommit att folk slutat klockan 23 och börjat klockan 05. Då får man inte mycket vila, säger en anställd som sitter i klubbstyrelsen för Proffice bemanningsanställda på Ica-lagret i Helsingborg och var med vid förhandlingen.

Formellt representerades facket dock av Handels ombudsman Martin Nyberg eftersom Proffice inte erkänner klubben som förhandlingspart.

Förhandlingen slutade med att Handels och Proffice enades om att ett 40-tal Proffice-anställda medlemmar får ersättning för brottet mot arbetstidsreglerna. Parterna berättar dock inte hur stor ersättningen är. Proffice lovar att arbetstidslagen ska respekteras i fortsättningen.

Brott mot arbetstidslagen var en av en lång rad frågor som Handels och Proffice diskuterar på Ica-lagret i Helsingborg.

– Vi träffas varannan vecka. Vi har några centrala förhandlingar kvar, men på sistone har vi avslutat fler än vi har startat, säger Handels ombudsman Martin Nyberg.

Proffice presschef Maria Uggla bekräftar att fack och företag kommit överens om dygnsvilan.

– Under en period av flera år och 80 000 arbetsdagar har det blivit fel 61 gånger beroende på den mänskliga faktorn. För att förhindra att det upprepas har vi vidtagit ytterligare åtgärder och sett över våra system och rutiner, säger Maria Uggla.