I morse klockan 8 lämnade finansminister Magdalena Andersson regeringens förslag till vårbudget till riksdagen. En av de stora nyheterna är höjningen av taket i a-kassan, för första gången på 13 år. I september blir den högsta ersättningen 910 kronor per dag de första 100 dagarna, sen 760 kronor. Det innebär att alla som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden får 80 procent av sin lön de första 100 dagarna. I dag ligger högsta dagsersättning på 680 kronor.

– Många saker i budgeten är bra. Höjningen av a-kassan så att våra medlemmar inte behöver lämna hus och hem om de tappar sina jobb. Satsningarna på ungdomsarbetslösheten, arbetsmiljöforskning och nattis. Äntligen har man insett att människor jobbar andra tider än 8-17. Budgeten är ett steg i rätt riktning, men vi behöver mycket mer, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

En stor förändring i budgeten är också slopandet av den förra regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för unga under 26. Nedsättningen slopas i två steg. 2016 tas den bort helt. Arbetsgivare inom handeln reagerar kraftigt mot detta, som man menar kommer leda till att färre unga får jobb.
– Höjda arbetsgivaravgifter sänker anställningsplaner och vinstutsikter. Nyanställningar stoppas och medarbetare kommer att sägas upp, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Facket ger inte mycket för hans farhågor utan menar att åtgärden varit ineffektiv.
– Arbetsgivare anställer inte för att vara snälla utan för att de har behov av arbetskraft. De har alltid anställt unga i handeln och kommer fortsätta göra det. Men jag tror att de som en ren protest kommer att säga upp folk, att vi kommer få en dipp och oerhörd kritik innan det normaliseras igen, säger Susanna Gideonsson.

För att minska ungdomsarbetslösheten föreslår regeringen i stället traineejobb för arbetslösa ungdomar inom välfärden och bristyrken. Också utbildningskontrakt för att fullfölja gymnasieutbildningen.

Andra förslag i budgeten är mer pengar till barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis. Även Arbetsmiljöverket, de regionala skyddsombuden och arbetslivsforskningen ska få mer pengar.

Klockan 13 börjar riksdagsdebatten om budgeten.

Fakta

BUDGETENS TRE STEG

1. Regeringen kommer med ett budgetförslag både vår och höst. I den redovisar man förslag till statens utgifter och inkomster.

2. När regeringen har lämnat sitt budgetförslag till riksdagen ska riksdagen behandla och fatta beslut.

3. Därefter är det regeringens ansvar att genomföra riksdagens beslut.

Fakta

BUDGETEN RÖSTAS IGENOM

Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) och Vänsterpartiet. Senast de la fram en budget röstades den dock inte igenom i riksdagen. Men så ska det inte bli nu.
De borgerliga partierna kommer att lägga fram varsin budget och då blir det majoritet för regeringens.