Det är nu fem år sedan facket och arbetsgivarna tillsatte en arbetsgrupp om heltid för butiksanställda. 2014 startades försöksverksamhet i tio butiker för att testa olika sätt att öka antalet heltider och stora deltidstjänster. Vilka butiker eller företag som ingår är hemligt.

Arbetsgruppen håller på att slutföra en delrapport som ska diskuteras på en intern konferens för fack och arbetsgivare i slutet av maj. Det kommer dock att dröja innan vanliga Handelsmedlemmar får ta del av heltidsgruppens resultat.

– Försöken löper under hela 2015. När de är klara ska vi berätta om resultaten på någon form av inspirationskonferenser, preliminärt hösten 2016, säger Handels förste vice ordförande Tommy Tillgren.

Innebär det att heltidsfrågan inte kommer att beröras i avtalsrörelsen våren 2016?

– Det är inte säkert. Det kan hända att parterna lyfter in gemensamma resultat från arbetsgruppen. Eller att Handels ensidigt ställer krav på fördänringar, säger Tommy Tillgren.

Han pekar dock på att andra stora avtalsfrågor kommer upp 2016 där arbetsgrupper ligger längre fram med att förbereda avtalsförslag.

– Både partihandelsgruppen och lönegruppen ska redovisa sina rapporter till förbundsstyrelsen i juni. Och även semestergruppens arbete kan leda till stora förändringar, säger Tommy Tillgren.

Många företag skär ner på timmar, till exempel Media Markt och Coop. Vad säger du till medlemmar som tycker att arbetet med rätt till heltid går för sakta?

– Varje neddragning i form av hyvling är ett bakslag. Men på andra ställen har det blivit bättre, till exempel Ikea. I heltidsgruppen är processen igång och vi är till stor del överens om tagen. Samtidigt påverkas situationen av många andra saker, till exempel osäkra anställningar och den stora andelen praktikanter i butiker.

 

 

 

 

Fakta

Arbetsgrupper inför avtal 2016

 

Heltidsgruppen, med representanter från facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel och KFO, tillsattes 2010 och fick 2012 nya uppgifter.

Målet är att utveckla möjligheterna att erbjuda butiksanställda anställning på heltid. Arbetet skulle enligt planen vara klart 2014, men har försenats.

Viktiga avtalsfrågor inför avtalet 2016 hanteras också av andra arbetsgrupper:

Partihandelsavtalet. En arbetsgrupp arbetar med en grundlig översyn av avtal för lager, distanshandel och distribution. En undergrupp till denna ser över reglerna för inhyrning av personal.

Lönesystem. Arbetsgruppen ska se över alla lönebestämmelser i avtalen för detaljhandel och partihandel.

Semesterregler. Arbetsgruppen ser över bestämmelserna för både butiksanställda och lagerarbetare.