Har du ett eget ansvarsområde i butiken? Då kan du förhandla med chefen om lönetillägg. Det har du rätt till enligt kollektivavtalet.

Handelsnytt har ringt runt till matbutiker i olika storlekar för att undersöka hur det fungerar.
– Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad du kan få tillägg för. Brödansvar, frukt och grönt, färskvaror, kött, post, öppna och stänga, varumottagning? Inget är rätt eller fel, säger Tommy Tillgren, förste vice ordförande för Handels.

Efter vår rundringning kan vi konstatera att verkligheten ser väldigt olika ut. En del får 500 kronor i månaden, andra flera tusenlappar. Ibland skiljer det inom en och samma butik. En del får behålla tillägget när de byter tjänst, andra förlorar det. En del får tillägg för avdelningsansvar och jour, andra inte.

Att det skiljer sig så pass mycket är helt enligt reglerna i avtalet. Det står att man ska ha lönetillägg, men inte hur mycket. Det är en fri förhandling. I vissa fall beror skillnaderna på att graden av ansvar skiljer sig åt mellan stora och små avdelningar. Flera av dem som Handelsnytt pratat med säger att lönetilläggen är något  man inte pratar högt om. De som har insyn upplever brist på logik och att det också handlar om vem som hörs mest och är chefens favorit. Och att en del blir så smickrade av att få mer ansvar att de inte kräver extra betalt.

Att premiera kompetens är ett ömsesidigt intresse från fack och arbetsgivare. De delar bilden om att det ser olika ut inom handeln, men vill inte reglera tilläggen i siffror.
– Tilläggen är svåra att bestämma centralt eftersom butiker ser så olika ut, säger Mattias Dahl, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Parterna sitter nu i en arbetsgrupp som ser över hela lönesystemet, där de personliga lönetilläggen är en del.
– Det är inte bra som det är. Många arbetsuppgifter borde betalas betydligt mer. I dag kan det som avgör vara handlarens godtycklighet eller hur tuffa medlemmarna är. Vi vill ha det mer strukturerat. Löneprojektet ska vara färdigt i höst. Jag vill inte dra några slutsatser än, säger Tommy Tillgren.

Fakta

SÅ GJORDE VI UNDERSÖKNINGEN

Vi ringde fackliga företrädare på 18 livsmedelsbutiker i olika storlekar, städer och kedjor: Ica, Coop, Willys och City Gross.

Vi frågade efter vad de anställda får lönetillägg för, exempelvis kassaansvar, mejeri, frys, post och jour? Hur mycket ligger tillägget på och får de behålla det om de byter tjänst?

Fakta

LÖNETILLÄGG

Du kan få befattnings- eller ansvarstillägg om du till exempel ar mejeriansvarig. Befattningstillagget foljer med tjansten. Om du byter arbetsuppgifter försvinner tillagget.

Ett personligt lönetillägg är i stället knutet till individen och du behåller det oavsett tjänst. Du kan få tillägget om du har mer kvalificerade uppgifter än kollegerna, utbildning eller lång erfarenhet.

I kollektivavtalen för detaljhandeln står det att arbetstagare med mer kvalificerade arbetsuppgifter ska ha lönetillägg, dock inte hur stora de ska vara. Lönetillaggen ska räknas upp på samma sätt som den vanliga lönen.