I Vännäs och Vindeln i Västerbotten håller Handels ordförande Susanna Gideonsson tal på första maj i år. Handels demonsterar denna gång under huvudparollen ”Skrota allmän visstid”. Facket vill att regering och riksdag tar bort allmän visstidsanställning ur lagen om anställningsskydd.

– Allmän visstid förstör så mycket. Den förstör tryggheten för alla som lever med osäkra anställningar. På arbetsplatser med många visstidare ökar trycket även på de fast anställda. Och när allmän visstid är tillåtet i lag har arbetsgivare inget intresse av att hitta lösningar i avtal, säger Susanna Gideonsson.

Den S-ledda regeringen väntas komma med förslag om att ändra regelverket för att minska möjligheten att stapla osäkra anställningar på varandra. Handels vill påverka både regeringen och Socialdemokraternas partikongress i slutet av maj att gå längre genom att besluta att helt ta bort anställningsformen allmän visstid.

I sitt förstamajtal tänker Susanna Gideonsson också ta upp frågor om a-kassan, arbetsmiljö och rätt till heltid.

– Det är roligt att vi nu äntligen har en S-ledd regering. Deras förslag går i den riktning vi önskar, men det finns många fler steg att ta.