Handels och Svensk Handel känner till åtta yrkespraktikanter som får sin utbildning via Handelns yrkesnämnd. Men Arbetsförmedlingen har godkänt ekonomiskt stöd till 22 praktikanter i handeln sedan januari 2014. I tolv av fallen pågår praktiken i dag.

Lennart Grönberg har haft ett möte med Arbetsförmedlingen för att få stopp på yrkespraktik som beviljas av Arbetsförmedlingen utan kontroll från Handelns yrkesnämnd (HYN). Arbetsförmedlingen hänvisar till sekretess och vägrar berätta för facket vilka företag som har fått stöd.

– Det är horribelt att vi inte har tillgång till våra egna avtal, säger Lennart Grönberg.

Soledad Grafeuille på Arbetsförmedlingen hävdar att myndigheten följt regelverket.

– Vi kontrollerar att den sökande har rätt ålder och gymnasieutbildning och att ansökan har underskrift av en facklig representant, säger Soledad Grafeuille.

Hon säger att avtalet om yrkespraktik mellan Handels och Svensk Handel inte slår fast att praktikanten måste följa HYN:s utbildningsplan.

– Om avsikten var att utbildningsplanen ska följa HYN:s riktlinjer ska det givetvis respekteras. De enklaste är att parterna gemensamt tar fram riktlinjer för detta och kommunicerar till Arbetsförmedlingen, säger Soledad Grafeuille.

Hon påpekar att den lokala fackliga representanten har möjlighet att stoppa en ansökan som inte anses uppfylla kraven. Vem som har rätt att skriva under i fackets namn är en annan fråga.

– Facket kanske bör se över sin delegationsordning.

Fakta

Yrkespraktik

Yrkespraktik är en möjlighet för ungdomar under 21 år som har gått ut handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet med godkända betyg. Cirka 2 700 elever går ut den utbildningen i år.

Deltagande butiksföretag ska vara medlem i Svensk Handel eller KFO och ha kollektivavtal.

Praktiken sker på heltid i 12 månader. Praktikanten får lön som minst motsvarar 75 procent av minimilönen med ett års branschvana. Efter genomgången praktik får man ett yrkesbevis.

Praktikanten har en handledare. Teoretisk utbildning sker bland annat genom en webb-baserad kurs i nio steg.

Yrkespraktik är handelns variant av yrkesintroduktionsanställning, eller YA-jobb. Företag som anställer YA-jobbare får statligt bidrag i form av handledarstöd och ytterligare nedsättning av den redan låga arbetsgivaravgiften för ungdomar. Totalt beräknas lönesubventionen för en yrkespraktikant vara ca 50 procent.

Yrkespraktiken administreras av Handelns yrkesnämnd. Det statliga stödet handläggs av Arbetsförmedlingen.

Mer information finns på www.yrkespraktik.se.