Var fjärde Handelsmedlem som arbetar deltid i detaljhandeln och har barn, säger att förskolans öppettider hindrar dem från att jobba heltid. Det visar en medlemsenkät som
Handels gjorde hösten 2013.
– Barnomsorg på obekväm arbetstid är viktigt för våra medlemmar som ofta jobbar andra tider än dagtid, säger Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson.
Kommunerna ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Är det så att det inte fungerar i dag så bör man se över lagstiftningen, menar hon.
– Som det ser ut i dag så är det oftast kvinnor som får gå ner i arbetstid för att ha tid att hinna hem och hämta barnen innan dagis stänger. Att satsa mer på barnomsorg på obekväm arbetstid är viktigt för ett kvinnodominerat förbund som Handels.

För Upplands Bro kommun där Soleda Camejo bor är det en självklar reform. De är en av 172 kommuner som i dag erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. För dem är statsbidraget inte avgörande.
– Det är så små summor, så det gör egentligen ingen skillnad. För oss är det en politisk ambition. Vi skulle bedriva den här verksamheten oavsett om fick bidrag eller inte, säger Kaj Söder utbildningschef.
Upplands Bros kommun har haft mellan sju och tio barn som fått hjälp i hemmet under året.
– Eftersom vi har två centralorter har vi valt att satsa på barnomsorg i hemmet istället för att satsa på ett nattis i bara en av orterna. Men blir det fler barn så kommer vi att öppna ett nattis istället på grund av kostnaderna.
Upplands Bros kommun, styrs av en koalition bestående av s,mp,c  och kd.