Det började med att riksdagen bestämde att det skulle bli lag på att skaffa sluten kontanthantering i butiker. Men en utredning bedömde att gällande lagstiftning räckte och det blev i stället en broschyr från Arbetsmiljöverket. Den ska vara en vägledning för när det är dags att skaffa slutet kontantsystem i kassan.
– Den är först och främst till för arbetsgivaren, men även våra skyddsombud kan använda den för att sätta press. Den är bra, även om den inte är glasklar. Vi är inte helt nöjda förrän vi har en lag om sluten kontanthantering, säger Krister Colde, Handels arbetsmiljöombudsman.

Vägledningen har tagits fram av Arbetsmiljöverket tillsammans med fack och arbetsgivare. Den tar bland annat upp frågor för att bedöma rånrisken. Ligger butiken i ett brottsutsatt område? Har den sena eller tidiga öppettider? Förekommer ensamarbete? Arbetsmiljöverket rekommenderar att arbetsgivaren går igenom vägledningen tillsammans med skyddsombud och personal.

– Målet är att denna vägledning ska bidra till att arbetsgivare arbetar aktivt med hot- och våldsrisker på arbetsplatsen, säger Pia Schyberg, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Läs vägledningen!

Fakta

Med sluten kontanthantering menas att pengarna i kassan förvaras slutet, utan möjlighet för personal eller gärningsman att komma åt dem.