Politikerveckan i Almedalen på Gotland har dragit igång. I morse presenterade LO-TCO Rättsskydd sju förslag för ett tryggare arbetsliv. 
– Det har blivit allt tuffare för arbetstagarna på svensk arbetsmarknad. Våra förslag grundar sig på den verklighet vi som jurister på Rättsskyddet märkt av. Vi menar att det behövs lagändringar för att exempelvis stärka integritetsskyddet för anställda och stoppa missbruket av visstidsanställningar, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd på plats i Almedalen.

Ett av förslagen handlar om att förbjuda inhyrning av arbetskraft där det finns ett permanent arbetskraftsbehov.
– Ta exempelvis Marabou. För tio år sedan sa företaget upp 100 anställda och anlitade bemanningsföretag i stället. I dag är de inhyrda kvar som just inhyrda, säger Dan Holke.

På plats var även Irene Wennemo, statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet, och Jenny Pettersson (M), ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Dan Holke säger att han tycker det blev en bra diskussion efteråt och att flera av Rättsskyddets förslag är under utredning. Exempelvis Lex Laval. Rättsskyddet menar att lagen måste ändras så att svenska kollektivavtal alltid kan krävas av utländska företag.
– Kravet på kollektivavtal vid offentlig upphandling och en utökad yttrandefrihet för privatanställda i offentlig sektor utreds också.

Men frågan om stopp för inhyrning vid permanent arbetskraftsbehov fick de inte gehör för under entimmes-seminariet.

Fakta

LO-TCO Rättsskydds förslag:

Stoppa missbruket av visstidsanställningar.

Förbjud inhyrning av arbetskraft när det finns ett permanent arbetskraftsbehov.

Inför en lag som skyddar arbetstagarnas integritet, t ex för möjligheten att begära utdrag från Försäkringskassan på sjukdagar och vabb samt hälsokontroller, övervakning och alkoholtester.

Ge facket möjlighet att lägga tolkningsföreträde vid integritetskränkande kontrollåtgärder.

Skydda arbetstagare som kommer hit från icke-EU-länder.

Förändra Lex Laval så att det alltid går att kräva svenska kollektivavtal.

Ställ krav på anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal vid offentlig upphandling.