För fyra år sedan började Proffice att utbilda personalen på sina egna kontor i diskrimineringslagstiftningen och mångfaldsfrågor.

– Det är en överlevnadsfråga – det handlar om att få tag i rätt kompetens. Då måste man bortse från ovidkommande faktorer som till exempel sexuell läggning, säger Maria Uggla, PR- och presschef på Proffice.

Hon tycker att arbetet fungerar ganska bra i storstäderna men att det är värre på mindre orter. Ofta möter kontorspersonalen kundföretag med företrädare som är fulla med fördomar.

– Då får man försöka tala personen till rätta och går det inte säger vi nej till uppdraget. Det kan låta hårt att säga nej till kunder men om de inte delar våra värderingar går det inte, säger hon.

Just nu pågår ett projekt på Proffice som handlar om att ge afrosvenskar med utbildning jobb som passar dem.

Maria Uggla säger att den avgörande faktorn i mångfaldsarbete är att ha en engagerad ledning. Utan deras uppbackning händer det inte mycket.

– Vi började med att utbilda cheferna. För oss är också dialogen med facken viktig. De ger bra input och kunskapsutbyten. Att vi har kollektivavtal gör också att alla är med på hur dessa frågor ska hanteras, säger hon.

Fredrik Ståhlberg, ombudsman med ansvar för bemanningsfrågor på Handels avdelning i Stockholm, tycker att bemanningsföretagen överlag är bra på att anställa unga och personer med utländsk bakgrund.

– Proffice är varken bättre eller sämre än andra bemanningsbolag, tycker jag. De anställer påfallande många personer med utländsk bakgrund men de är också bra på att skryta om det, säger han.

Fredrik Ståhlberg har framför allt kontakt med Profficeanställda som jobbar inom lager och logistik. Han säger att många ringer och berättar om att de blivit kränkta på företag där de varit uthyrda. Det kan handla om könsord eller rasism.

– Det låter fint att bemanningsföretagen har policys för att skydda sina anställda mot kränkningar men i verkligheten gör de precis tvärtom. Anställda blir inte trodda av sin arbetsgivare utan får höra att de har attityd och är stöddiga när de berättar om sin situation.

Han tror inte heller på att Proffice tackar nej till kunder som uttrycker sig kränkande.

– De är livrädda för att bli av med kunder. Men jag vet inte hur det ser ut på tjänstemannasidan, där behandlas folk på helt annat sätt.