– Kommunal har varit med och tagit fram de 14 punkter som gäller i LO-samordningen. De punkterna gäller fortfarande. Det utgår vi ifrån, säger Per Bardh avtalssekreterare i Handels.

De 14 LO-förbunden, där både Handels och Kommunal ingår, har tillsammans tagit fram ett antal målsättningar för kommande avtalsrörelse. Ett av dem är att lönegapet mellan män och kvinnor ska ha halverats 2028. Men i morse meddelade fackförbundet Kommunal att det inte räcker. Undersköterskorna måste prioriteras och deras relativa löner måste höjas redan i 2016 års avtalsrörelse. Annars kommer inte Kommunal vara en del av LO-samordningen.
– Jag vill inte recensera det. För Handels del utgår vi från LO-samordningen, säger Per Bardh som ska träffa alla avtalssekreterare i veckan.

Läs hela rapporten ”Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder” här

Fakta

Lönegapet mellan män och kvinnor ska halveras

LO-samordningens mål ska vara uppfyllda till 2028.  Här är några av målen:

Heltid ska vara normen.
Lönegapet mellan könen ska minska med sex procent, vilket är en halvering av dagens siffra.
Visstidsanställningarna ska minska och vara högst tio procent. I manligt dominerade sektorer är målet ofta redan nått men i den kvinnodominerade tjänstesektorn ligger visstidsanställningarna på mellan 22 och 44 procent.
Full sysselsättningen – alla som vill ha ett jobb ska få det. Susanna Gideonsson ser det som det viktigaste målet i den nya planen.
Inhyrning ska begränsas.
Inhyrning ska inte användas permanent.