Den vita tavlan i konferensrummet på Hotell Post är snart fullklottrad. Butiksanställda från dagligvaruhandeln sprutar ur sig förslag på önskvärda förbättringar i kollektivavtalet: Längre semester. Fler steg i lönetrappan. Utvidgade permissionsregler!
Men när den långa listan ska kokas ner till tre krav som de vill att Handels ska driva allra hårdast i avtalsrörelsen är det ändå frågorna om trygga jobb som dominerar.
– Varje arbetspass borde vara minst fem timmar, inte tre som i dag. Det är viktigt för våra ungdomar som kommer in på korta kontrakt, säger Marie Johansson från Ica Maxi i Angered.
När gruppen snackat ihop sig med gänget från fackhandeln, som sammanträtt i ett annat rum, lägger de till krav om rätt till heltid och lättare att få fast jobb.

Lagerarbetarna, som håller till i hotellets största mötessal, har färre frågor på agendan. De pratar mest om förre förbundsordföranden Lars-Anders Häggströms utredning till den arbetsgrupp där fack och arbetsgivare diskuterar förändringar i partihandelsavtalet. Att reglera arbetstidens förläggning i det centrala avtalet, som utredningen förordar, är flera skeptiska till. De vill behålla den makt som det lokala fackets vetorätt i arbetstidsfrågor ger.
– Vetot gör oss till motpart och inte bara en informationskanal, säger David Jering från Dagab.

En kollega från Ica, där arbetsgivaren redan har makten över arbetstiden, håller med.
–  Dom kör över oss! Vi får inget inflytande.
Efter en het diskussion enas lagergänget om krav på att bevara och rent av förstärka lagerklubbarnas inflytande. Överenskommelse med det lokala facket ska inte bara krävas i arbetstidsfrågor, utan också när det gäller inhyrning och alla anställningar som inte gäller fasta jobb på heltid.

Totalt harde 140 förtroendevalda Handelsmedlemmar från Göteborgsavdelningen kommit till konferensen för att diskutera avtalsfrågor inför nästa års förhandlingar. Handels andre vice ordförande Linda Palmetzhofer peppade dem.
– Arbetsgivarna är mer enade än någonsin och de säger att det inte finns utrymme för löneökningar. Självklart finns det pengar, men vi i facket måste hålla ihop för att få ett bra avtal, sa Linda Palmetzhofer.

Vilken fråga är viktigast i avtalsrörelsen?

Marie Johansson, Ica Maxi Angered. Detaljhandelsavtalet:

– Ett arbetspass borde vara minst fem timmar, inte tre som i dag. Och det är för mycket ”bör” i avtalstexterna. Skriv ”skall”!

David Jering, Dagab Göteborg. Partihandelsavtalet:

– Vi vill behålla vetot över arbetstidernas förläggning och helst förstärka det. Allra viktigast är att Handels ledning lyssnar på vad vi vill.

Anniki Engström, Coop Forum Bäckebol. Kooperativa stormarknadsavtalet:

– Vi borde utveckla skrivningen om att allmän visstid övergår i fast jobb efter tolv månader. Den har lett till att korttidsanställda tvingas sluta tidigare.

Marléne Fred, frisör, Göteborg. Frisöravtalet:

– Vi frisörer borde få en årlig hälsokontroll för att hålla oss friska i vår riskfyllda arbetsmiljö, med stress, belastning och kemikalier.

Fakta

Avtalskonferenser i alla avdelningar

Omkring 1 000 förtroendevalda medlemmar har deltagit i de avtalskonferenser som Handels hållit i förbundets 19 avdelningar.

Deltagarna har resonerat sig fram till vilka tre avtalskrav de tycker är viktigast på sitt avtalsområde (butik, lager, frisör, tjänstemän etc).

De har också nominerat deltagare till de förhandlingsdelegationer som ska delta i avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna nästa år.

Representanter för förbundsstyrelsen och Handels högsta ledning har talat om förutsättningarna för avtalsrörelsen.

De presenterade också resultaten från de två projekt som tagit fram underlag inför avtalsförhandlingarna. Dels om lönesystem, dels om förändringar av partihandelsavtalet (se tidigare artiklar).

De krav som förts fram vid avtalskonferensen bearbetas under hösten på förbundskontoret. I november eller december fastställer Handels förbundsstyrelse avtalskraven.

I januari börjar förhandlingarna med Svensk Handel. Den 1 april ska nya avtal vara klara för butiker och lager.