Alem Dizdar har varit med sedan 2012 då Stockholms stadsmission sa upp Handels avtal och facket varslade om strejk. Strejken blev inte av. I stället satte sig parterna ner för att ta fram ett nytt avtal för butiksanstsällda i second hand-butiker.  Diskussionerna drog ut på tiden. Med åren och informationsbristen rann engagemanget hos Alem och hans kollegor ut i sanden och av planerna på fackklubb blev det ingenting. När Handelsnytt pratade med Alem Dizar för drygt ett år sedan var han frustrerad.
– Vi får ingen information om hur det går. Har vi förlorat? Eller finns det en chans att få Handels avtal?
 
När han nu får beskedet om överenskommelsen mellan Handels och Arbetsgivaralliansen ber han Handelsnytt upprepa sig. Överenskommelsen innebär att de second hand-butiker som i huvudsak bedriver detaljhandel ska följa Handels avtal. Delar av avtalet kan också användas som verksamheten inte i huvdsak är detaljhandel.
– Kan du säga det en gång till. Det är helt fantastiskt. Jag jobbar i en butik med alla de tillhörande arbetsuppgifterna. Vi bedriver detaljhandel. Det ända som ändrats är att vi har profilerat oss mer som ett socialt företag som hjälper personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka.
 
Men att det skulle påverka verksamheten i så stor utsträckning att det i huvudsak inte längre är en butik anser inte Alem Dizar.
 
I dag omfattas han och hans kollegor av Kommunals vård- och omsorgs avtal. Ett byte tillbaka till Handels detaljhandels avtal skulle betyda mycket.
– När vi förlorade Handels avtal försämrades våra villkor, bland annat fick vi jobba mer för samma lön. Redan före bytet hade vi en stressig arbetsmiljö, men när vi skulle jobba mer blev många långtidssjukskrivna. Det bidrog till ännu mer stress för dem som var kvar. Hur än lojal man är och hur mycket man än älskar sitt jobb, vill man ha rätta förutsättningar. Om vi i personalen mår bra kan vi också utföra vårt jobb på ett bra sätt”
 
Er personalchef säger att det inte känns aktuellt att byta tillbaka. Vad tänker du kring det?
– Han får gärna pratat med oss i butiken och besöka oss.

Bakgrund

Stockholms Stadsmission var startskottet

2012: Stockholms Stadsmission säger upp Handels detaljhandelsavtal och tecknar Kommunals vård- och omsorgsavtal. Motivering: Butikspersonalen är mer handledare åt människor som arbetstränar eller rehabiliteras än säljare. Vid avtalsbytet sjönk bland annat ob-ersättningen för de anställda. Handels hotade med strejk. Men Arbetsgivaralliansen och Handels centralt satte sig i stället ner för att försöka ta fram ett nytt butiksavtal.
2015: Arbetsgivaralliansen och Handels är överens om att Handels detaljhandelsavtal ska gälla när verksamheten i huvudsak är detaljhandel.

Fakta

Gäller medlemmar i Arbetsgivaralliansen

Överenskommelsen gäller medlemmar i Arbetsgivaralliansen som bedriver second-handförsäljning och har egna anställda.

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Exempel på sådana är kyrkan och ekumeniska organisationer samt idrotts- och kulturföreningar. Några organisationer som finns representerade i Arbetsgivaralliansens styrelse är: Frälsningsarmén, Stadsmissionerna, Diakonia, Equmeniakyrkan och IOGT-NTO.

Arbetsgivaralliansen har runt 3 000 medlemmar och dessa har tillsammans runt 25 500 anställda.

Andra aktörer inom second hand som Myrorna är medlemmar i Svensk Handel och har i dag Handels detaljhandelsavtal.