– Det borde inte vara omöjligt att hitta nya ägare till butikerna. De ligger i bra affärslägen. Vi har börjat leta köpare nu, säger konkursförvaltaren Björn Myhrberg på Abersten advokatfirma i Hudiksvall.

Det är bolaget, Atletica AB, som driver de två Team Sportia-butikerna i Hudiksvall och Sundsvall som gått i konkurs. Men det finns fortfarande en möjlighet att butikerna klarar sig – om någon tar över dem. För de 20-talet anställda, 13 fast anställda, är det ett positivt besked. En ny ägare gör att chanserna att behålla jobbet ökar betydligt.
– De får inte behålla sina jobb per automatik. Men de kan ha företräde till återanställning enligt las. Många gånger vill den nya ägaren även ta över befintligt personal, säger Björn Myhrberg.

De anställda är nu uppsagda och kommer att jobba under utförsäljningen som inleddes i lördags. De omfattas av den statliga lönegarantin och Handels har kopplats in det företag som sköter omställningsförsäkringen. Via den kan uppsagda få hjälp med t ex utbildning.

Fakta

Vad som gäller för anställda vid konkurs

Du är fortsatt anställd och ska gå till jobbet till dess att du får annan information. Konkursförvaltaren bestämmer om du ska arbeta eller är arbetsbefriad.

Lönen du har tjänat in ersätts normalt av en statlig lönegaranti som utbetalas av länsstyrelsen. Det gäller alla anställda, även vikarier.

Målet är att lönegarantin ska betalas ut när lönen vanligtvis kommer. Det kan dock bli fördröjningar när många varslas. Men det finns ett tak i lönegarantin som 2013 är fyra prisbasbelopp.

Om du blir uppsagd täcker lönegarantin utöver din intjänade lön också din uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd. En förutsättning är då att du är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Har du en längre uppsägningstid enligt ditt avtal omfattas den inte av lönegarantin.

Du kan bara få lönegaranti under den period din uppsägningstid gäller.

Bakgrund:

Konkurshotat

Team Sportia drivs i franchiseform. Fram till 2013 hade dock det centrala bolaget 7 egna butiker. Men 2013 hotades det centrala bolaget av konkurs. Efter att fodringsägarna sköt till pengar klarade sig bolaget, men butikerna blev franchise. Det gick dock inte att hitta nya ägare till alla butikerna. Majoriteten av de extra anställda fick gå och några fast anställda förlorade jobben när butiker stängdes.

Även om franchisebutikerna ipåverkades. Bland annat butikernas logistikhantering och it-system. Det fick butiker att lämna kedjan. 15 butiker lämnade kedjan för Sportringen.

Före konkurshotet fanns 126 Team Sportia-butiker. I dag finns runt 100 stycken.

Butikerna i Hudiksvall och Sundsvall har drivits som franchise av Atletica AB sedan 2009. I området finns fem butiker, varav två nu berörs av Atleticas konkurs. Butiken i Sundsvall ägs av Sportcenter som ingår i Atletica AB.