Jag arbetar på en frisörsalong och har nyligen tecknat kollektivavtal med er. Jag är osäker på att min arbetsgivare gör rätt när vi är sjuka. Med sjuklön och sånt.
Gunilla

Svar: Avdrag vid sjukdom görs på följande sätt:  Löneavdrag för första sjukdagen skall göras på basbeloppet. Då ska du göra ett avdrag på 1/173 av basbeloppet per frånvarotimme. Löneavdrag för sjukdag 2 fram till sjuklöneperiodens slut ska göras på garantibeloppet. Då ska du göra ett avdrag på 1/173 av garantibeloppet per frånvarotimme. Sjuklöneperioden slutar den dag den anställde är åter i arbete eller den dag försäkringskassan påbörjar utbetalning av sjukpenning. Löneavdrag för sjukdagar efter sjuklöneperioden ska göras på basbeloppet.Då ska du göra ett avdrag på 1/173 av basbeloppet per frånvarotimme.

Utbetalning av sjuklön görs på följande sätt:
Sjukdag 1 är en karensdag, vilket betyder att ingen sjuklön utbetalas.

Sjukdag 2 till 14 betalas det ut sjuklön baserat på garantilönen. Det vill säga 80 procent av 1/173 av garantilönen. Sjukdag 15 och framåt utgår sjukpenning genom försäkringskassan.

Thomas Nilsson,facklig rådgivare, Handels Direkt