– Den här dagen behövs verkligen. Arbetsvillkoren världen över behöver verkligen uppmärksammas, säger Carita Lundqvist som jobbar på Kappahl i Stockholm.

Hon har nyligen kommit hem från just Dhaka i Bangladesh. Tillsammans med kollegor och Kappahls hållbarhetsansvarige har hon besökt en av de textilfabriker där bland annat Kappahls kläder sys.
– Jag tänkte mycket på Rana Plaza och det pratas fortfarande mycket om olyckan. Perioden efter var många också rädda att jobba i fabrikerna, säger Carita Lundqvist.

På den arbetsplats Carita Lundqvist besökte jobbar ett myller av människor. Tusentals. Ljudvolymen var hög och luften dammig.
– Jag är skyddsombud och många av de saker vi kämpar för här hemma kändes triviala när vi var i Dhaka. Men mycket görs för att förbättra.

Brandsäkerheten har förbättrats i fabriken efter Rana Plaza. På varje våningsplan fanns brandsläckare och en hink med sand. Men framför allt har personal utbildats. Det finns en ansvarig på varje våningsplan som bär gul väst som ska leda en eventuell utrymning så inte panik ska uppstå. Man har också övat utrymning.
– Jag fick också förståelse för att saker tar tid. Företag lovar en sak, men gör något annat. Till exempel byggs en extra våning så fabriken inte är brandsäker längre och så vidare.

Saker som Carita Lundqvist och hennes kollegor undrat över – och handen på hjärtat också irriterat sig på – fick sin förklaring under besöket.
– De klisterlappar som vi ibland måste ta bort från kläderna är ett kvalitetsmärke för tyget. De tas bort för hand så det är ju förklarligt att det missas. Även de sytrådar som hänger ifrån kläderna klipps av för hand. Och det är ju jättelätt att missa.

Starkast intryck gjorde dock alla stolta kvinnor och den glädje som fanns. Även besöket på Kappahls träningscenter har lämnat spår i henne.
– Sedan några år tillbaka utbildar Kappahl sömmerskor. Kvinnorna är i åldern 18 till 35 och kommer från de fattigaste delarna i Dhaka. De lär sig sy men får också utbildning i hälsa och sex- och samlevnad. Efter utbildningen får kvinnorna jobb i fabrikerna. Detta projekt är jag stolt över att KappAhl driver, säger Carita Lundqvist.

Hon, Melinda Hedström som också jobbar på Kappahl, och Jannika Fahlander på Handels kommer senare att på olika sätt berätta om sina erfarenheter från resan. Dock inte i dag på World Day for Decent Work. Däremot kommer en mängd aktioner äga rum världen över. I Sverige ordnar exempelvis Union to Union, Byggnads, GS-facket och Elektrikerna ett lunchseminarium om arbetsvillkoren för migrantarbetarna i Qatar.

Det är The International Trade Union Confederation (ITCU), där LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är vice president, som står bakom dagen. 7 oktober har firats sedan 2008.

Fakta

Flera tusen dog

Morgonen den 24 april 2013 rasade textilfabriken Rana Plaza i Dhaka, Bangladesh. Över 1100 personer som jobbade i den nio våningar höga byggnaden dog och 2 500 skadades. Det hände trots varningar om att fabriken kunde falla samman. De skadade och deras familjer lider fortfarande av sviterna. Barn blev föräldralösa och de som skadades svårt har inte kunnat arbeta och därför också påverkats ekonomiskt. UNI, det globala facket, arbetar med att få företag att betala skadestånd till de drabbade. Många företag har skrivit på avtalet.

Läs mer om Bangladesh-avtalet här