Att ha en otrygg anställning kan ge sämre hälsa, visar flera forskningsstudier. Men hela arbetsplatsen påverkas också, enligt en avhandling som Lena Låstad från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet gjort.
– Det handlar inte bara om tillfälliga anställningar utan om upplevelsen av otrygghet. Även om du har ett fast jobb finns många källor till osäkerhet, som att företaget går dåligt eller att delar av verksamheten outsourcas. Då kan det uppstå ett klimat av otrygghet på arbetsplatsen, säger hon.
Hon menar att otryggheten kan ses som ett socialt fenomen, att anställda kollektivt oroar sig över sina jobb, pratar om det och delar med sig av sina känslor.

Lena Låstads studie visar att personer som upplever ett klimat av otrygghet på arbetsplatsen har svårare att få ihop arbete och fritid, sämre självskattad hälsa och ökad risk för utbrändhet.
– De upplever också att det ställs högre krav på arbetet och jag tror att det handlar om att det går åt mycket energi till att oroa sig vilket kan ta fokus från det man ska göra. Det kan också vara så att företaget går dåligt och de anställda har en pressad situation därför.
Handels gjorde en undersökning för ett par år sedan som visade att anställda som jobbar på arbetsplatser med mycket tillfälliga anställningar oftare drabbas av stress och utmattning.
– Det kan absolut spela in. Det finns också en studie från Spanien som visar att känslan av otrygghet är större på en arbetsplats med många visstidsanställningar, säger Lena Låstad.

På arbetsplatser där otrygghet råder tycker hon att kommunikation från ledningen är extra viktig.
– Kommunikation och att ge tillräckligt med information i så god tid som möjligt för att undvika rykten. Det är också viktigt att personalen får känna sig delaktig i besluten.
I avhandlingen har Lena Låstad framför allt undersökt arbetsplatser med tjänstemän.
– Men jag tror att upplevelsen av otrygghet i sak inte skiljer så mycket mellan tjänstemän och arbetare.