Samtalen mellan fack och arbetsgivare i industrin och handeln har pågått i tysthet under flera månader, enligt uppgifter i Arbetet och Dagens Nyheter. Samtalen handlar enligt DN bland annat om att göra det lättare att säga upp personal under anställningens första två till tre år. Dagens turordningsregler, med principen sist in, först ut, kan komma att förändras.

Handels avtalssekreterare Per Bardh bekräftar att samtal pågår.

– Från vår sida handlar det i första hand om att motverka arbetsgivarnas överutnyttjande av allmän visstid.

Om arbetsgivarna ska få igenom ändring av turordningsreglerna vill facket också begränsa inhyrningen av arbetskraft i både partihandeln och industrin.

– Bemanningsanställda ska inte vara på samma kundföretag år ut och år in som en permanent del av arbetskraften. Vi vill att de ska erbjudas anställning på kundföretaget efter en viss tid, säger Per Bardh.

Ett annat fackligt krav gäller omställning till nytt jobb när anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. Parterna diskuterar bland annat förlängd uppsägningstid och utbildning för att kunna få ett annat jobb.

Ändringar i las är en känslig fråga, men Per Bardh anser att det finns anledning att diskutera ändringar.

– Las är inte så stark som många tror. Den har genom åren försämrats genom lagändringar och domstolsutslag.

Samtalen har pågått sedan i våras och beskrivs just nu som intensiva. Det är enligt Per Bardh en öppen fråga om frågorna ska lyftas in i vårens ordinarie avtalsrörelse eller läggas undan till efter nästa sommar.

Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl bekräftar att turordningsregler och allmän visstid diskuteras mellan parterna.

– Båda sidor pekar på problem som behöver åtgärdas. Det är parternas sätt att ta ansvar för att den svenska modellen ska fortsätta vara relevant. Jag hoppas vi kan komma fram till en lösning där alla kan vara vinnare, säger Mattias Dahl.

Fakta

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, las, innehåller bland annat regler om turordning vid uppsägning. Grundprincipen är sist in, först ut.

Lagen innehåller också regler om tidsbegränsade anställningar, bland annat allmän visstidsanställning som infördes 2007.

Många av bestämmelserna i las kan upphävas genom kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. I de nu aktuella samtalen diskuterar fack och arbetsgivare möjligheten att be regering och riksdag att göra fler delar av las förhandlingsbara.