Till att börja med så hävdar du att SD gör skillnad på människors värde osv, detta är förstås helt fel. I SD:s partiprogram så finns till och med FN:s deklaration om dom mänskliga rättigheterna med. Vi vill tvärtom att alla som bor här skall bli en del av Sverige och vårt samhälle oavsett ursprung, givetvis så måste det ställas mera krav så att dom nya invånarna att assimileras på ett effektivt sätt.

Detta fungerade mycket bättre tidigare när vi inte hade denna stora volym av invandrare som vi har i dag. Det stämmer att SD vill minska invandringen men vi vill samtidigt hjälpa många fler i närområdena. I dag är 70 procent män som kommer till Sverige. Kvinnorna och barnen blir ofta kvarlämnade men har ofta ett större behov av hjälp. Med vår flyktingpolitik hjälper vi fler människor i nöd och det är väl det som är det viktiga inte hur många som kommer till Sverige?

Facken har nu satt i system att utesluta Sverigedemokrater och klart och tydligt tagit en politisk ställning mot partiet. Jag anser att facket skall ägna sig åt arbetsfrågor och inte vara åsiktspolis. Detta påminner om Sovjets metoder där man blev straffad om man visade oppositionella åsikter och många blev tvingade att hålla tyst på grund av repressalier.

Kajsa borde nu förstå varför många i SD har en negativ syn på facket, men vi hoppas förstås på en demokratisering så alla får vara med oavsett politisk hemvist.

Avslutningsvis så hoppas jag att alla tar ton som du skriver – ton mot regeringen och riksdag som fortsätter med denna olönsamma och icke humana flyktingpolitik som bara hjälper några få. Du Kajsa är hjärtligt välkommen att ta ton i en gemensam fika på något av våra kanslier.