Avtalet ska gälla brett och tillåta lokala överenskommelser.
– Exempelvis kan anställda på matkasseföretagen ha andra arbetstider än vanliga kontorstider som andra i branschen kan tänkas ha, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handel.

Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel, betonar vikten av att de är snabba.
– Vi måste snabbt kunna leverera ett avtal som skapar trygghet i branschen.