Jag är anställd som trainee och har hört att det ska finnas något bidrag att ansöka när man klarat gesällprovet?
Stina

Svar: Det stämmer att förbundets yrkesfond för frisörer har upprättat ett studiebidrag för frisörelever som klarar gesällprovet. Studiebidraget är för närvarande 1000 kronor och kan betalas ut efter en skriftlig ansökan till förbundet.
Frisören måste vara medlem i Handels vid gesällprovstillfället. För att kunna söka studiebidraget ska följande framgå av ansökan:
Namn, personnummer, adress samt telefonnummer. Datum och ort för gesällprovet. Kopia på dokument som styrker att gesällprovet är godkänt.
Kontonummer (inklusive clearingnummer) där pengarna ska sättas in.
Ansökan skickas till: Ewa Björkman, Handelsanställdas Förbund, Box 1146, 111 81 Stockholm

Jaana Olsson, facklig rådgivare, Handels Direkt