Från i dag, den 2 november, och fram till 31 december har alla Handels medlemmar möjlighet att rösta fram ombud till Handels kongress. Det finns 518 kandidater till de 250 ombudsplatserna. Ombuden utses i var och en av Handels 19 avdelningar.

Valet sker elektroniskt genom att man loggar in med e-legitimation på valsajten. Där finns en kort presentation av kandidaterna i den aktuella avdelningen. Den röstande kryssar för de kandidater man vill ska väljas. Det finns också möjlighet att rösta på en rekommenderad lista som slagits fast av avdelningens representantskap.

– Med det här systemet ska det inte vara möjligt att göra fel, säger Daniel Carlstedt som är Handels kongressgeneral.

Felaktiga röster var ett stort problem i valet av ombud till Handels kongress 2011. Då skedde valet främst genom poströstning med pappersvalsedlar, och hela 16 procent av rösterna var ogiltiga. Endast 7,3 procent av Handels medlemmar röstade i valet.

Den här gången är målet ett valdeltagande på minst 10 procent, helst högre. Budskapet ska spridas via e-post, sms och sociala medier.

– Vi hoppas att så många  som möjligt tar chansen att vara med och utse dem som ska bestämma över Handels, säger Daniel Carlstedt.

Den som inte har e-legitimation kan kontakta sitt avdelningskontor och rösta där. Röstning arrangeras också på vissa arbetsplatser.

I mitten av januari ska valresultatet vara klart. Handels kongress äger rum i Stockholm 23–27 april.

Fakta

Handels kongress

Förbundskongressen är Handels högsta beslutande organ och hålls vart femte år.

Kongressen väljer förbundsstyrelse, fastställer stadgar och beslutar om inriktningen på fackets arbete.

Bland annat behandlas 519 motioner med förslag från medlemmar och avdelningar.

Medlemmarna representeras av 250 kongressombud.

Kongressen 2016 hålls 23–27 april på Stockholmsmässan.

Länk till kongresswebben:

www.handels.se/kongress2016