Enligt stämningsansökan som lämnats in till Solna tingsrätt ska företaget ha kvittat cirka 87 000 kronor i lön under det dryga året som mannen arbetade för dem.

Butiken menar att det handlar om en överenskommelse där båda parter var införstådda med upplägget. Mannen hävdar å sin sida att han inte alls gått med på detta. Och det finns heller inget papper på upplägget.

Kvittning är tillåtet, men det måste tydligt framgå via ett kontrakt på vilket sätt detta görs. Om arbetstagaren inte godkänner kvittning kan företaget ändå gå vidare, men då ska Kronofogden vara informerad.

Det är också Kronofogden som i sådant fall beslutar hur stor del av lönen som kvittas.

– De påstår att de har rätt att göra det här, men de kan inte komma och hitta på avdrag till höger och vänster. Det gäller inte bara kvittningen, det finns ett anställningskontrakt på heltid fast han bara jobbat 75 procent. Dessutom har han inte fått någon semesterersättning, säger Jaana Pålsson, förste ombudsman på Handels i Sundsvall.

Företaget har inte kommit till förhandlingarna med facket och nu stämmer fackens juristbyrå, LO-TCO Rättsskydd, företaget i tingsrätten.

Totalt yrkar LO-TCO Rättsskydd på strax över 167 000 kronor för ej utbetald lön och semesterersättning, samt för skadestånd för brott mot semesterlagen och kvittningslagen.