Facklig introduktionskurs för alla anställda, fackklubbar på butikerna och på sikt 200 nya medlemmar. Handels har fått någonting att bita i när det 100 000 kvadratmeter stora köpcentrumet – Mall of Scandinavia –  öppnar i kväll, 12 november.
– Vi visste hela tiden vad vi skulle göra men det var först efter första mötet som vi visste hur, säger Andrés Gonzalez, som arbetat med att lägga grunden för en stark facklig närvaro i köpcentrumet sedan slutet av augusti.

Det första han gjorde var att luska ut vilka företag som skulle öppna butiker i köpcentrumet. Sedan skickade han brev till alla arbetsgivare. I brevet stod att Handels ville komma och hålla facklig introduktion för de anställda.

Alla företag har inte svarat, men det som har gjort det är positiva.
– Just nu är det mycket att göra och det är inte bra att komma när det är för stressigt. Då är vi mest i vägen. Men det är viktigt att vi i facket är på plats från start, säger Andrés Gonzalez.

Några inbokade introduktioner har han redan. Det kommer antingen vara han själv eller en ombudsman på Stockholmsavdelningen som håller i informationskursen.
– Målet är att organisera, ge kunskap om kollektivavtal och arbetares rättigheter, få starka klubbar och sedan en facklig centrumgrupp, säger Andrés Gonzalez som annars jobbar på Icas lager i Kallhäll, där han också sitter i klubbstyrelsen.

Köpcentrumet Mall of Scandinavia kommer att ha både etablerade butiker där arbetsgivarna är vana vid fackligt engagemang och butiker som aldrig tidigare funnits i fysik form.  Särskilt till dem som jobbar på en mindre butik eller på en butik utan kollektivavtal vill Andrés Gonzalez säga: gå med i Handels!
– Organisera er. Tillsammans är vi starka. Allt kan lösas. Har ni inte kollektivavtal så organisera er så kan vi tillsammans kämpa för det.

Bakgrund

Stora arbetsmiljöproblem för byggnadsarbetarna

De som arbetat med att bygga upp Mall of Scandinavia har haft en mycket bristande arbetsmiljö, med flera skyddsstopp. Det har exempelvis Byggnadsarbetaren och Svd skrivit om. Bristerna har bland annat handlat om att utrymningsvägar blockerats och att utrymningslarm saknats. Men också om att arbete utförs på osäkra byggställningar och att arbetare saknar omklädningsrum med rinnande vatten.Till Svd vittnar också arbetare att skyddsombud som sagt ifrån försvunnit från arbetsplatsen. Elektrikerförbundet har nyligen larmat om att elinstallatörer saknat behörighet att utföra installationer i Sverige.

Fakta

Minst 200 ska värvas

Målet med Handels projekt Mall of Scandinavia är att organisera anställda och hjälpa dem att bilda fackklubbar på jobbet. På sikt ska 200 medlemmar värvas.  Nu håller Handels introduktionsmöten för anställda i köpcentrumets butiker.
Källa: Handels.

Mall of Scandinavia – största köpcentrumet i Norden

250 butiker och restauranger på 100 000 kvadratmeter.
Invigs idag 12 november 2015.
Ligger i Solna strax norr om Stockholm.
Källa: Mall of Scandinavia.