Som följd av att taket i a-kassan höjdes i september gör Handels ändringar i förbundets inkomstförsäkring från årsskiftet. Avgiften till inkomstförsäkringen sänks från 32 till 17 kronor i månaden. Från januari tas avgiften ut av medlemmar som tjänar över 25 000 kronor i månaden. Hittills har försäkringen omfattat medlemmar med inkomst över 18 700 kronor.

Samtidigt tar Handels bort taket i inkomstförsäkringen som hittills legat på 35 000 kronor. Förändringarna innebär att alla som blir arbetslösa, oavsett tidigare inkomst, får ut 80 procent av lönen de första 100 dagarna.

– Fantastiskt bra, tycker Yvonne Ahlin, ordförande i Handels klubb för anställda på fackförbundet Kommunal.

Hennes klubb har i en motion till Handels kongress föreslagit att taket i inkomstförsäkringen ska tas bort.

– En nyanställd hos oss undrade varför inte vår inkomstförsäkring täckte inkomster över 35 000. Nu blir det lättare att behålla medlemmar med högre inkomst, säger Yvonne Ahlin.

Samtidigt som inkomstförsäkringen blir billigare väntas Handels a-kassa bli dyrare. A-kassans styrelse väntas i slutet av november besluta att höja avgiften med 11 kronor från 120 till 131 kronor i månaden. Förutsatt att tillsynsmyndigheten IAF godkänner höjningen träder även denna i kraft den 1 januari.

Även denna höjning är en följd av takhöjningen i a-kassan. Den finansieringsavgift som a-kassorna betalar till staten beror bland annat på den genomsnittliga dagpenning som kassan betalar ut.

– Snittdagpenningen har ökat i och med takhöjningen och därför behöver vi höja avgiften, förklarar Lennart Nilsson, ekonomiansvarig på Handels a-kassa.

Ytterligare en förändring som träder i kraft vid årsskiftet gäller medlemsavgiften till fackförbundet Handels. Denna gång blir det mellan 3 och 9 kronors höjning i de olika avgiftsklasserna. Den lägsta avgiften höjs från 118 till 121 kronor. Dessutom kan det tillkomma små förändringar av avgiften till den avdelning man tillhör inom Handels.

Fakta

Så ändras avgifterna

Så här ändras avgifterna mellan 2015 och 2016 för den som är medlem i Handels och a-kassan. Vi jämför tre olika inkomstlägen. (Höjningen av a-kasseavgiften är preliminär tills den är formellt beslutad och godkänd.)

Obs! Fackavgiften varierar mellan Handels olika avdelningar. Exemplen gäller medlemmar i Malmöavdelningen.

 

2015

Inkomst        Fackavgift    Ink förs         A-kassa         Total            

15 000 kr       299                0                    120                419

20 000 kr       366                32                  120                518

25 000 kr       434                32                  120                586

 

2016

Inkomst        Fackavgift    Ink förs         A-kassa         Total            

15 000           305                0                    131                436

20 000 kr       373                0                    131                504

25 000 kr       442                17                  131                590