– Jag kan inte kommentera överenskommelsen, men jag kan säga att jag har ett leende som går från öra till öra, säger den tidigare Proffice-anställda klubbordföranden.

Den anställde var fackordförande för Proffice inhyrda lagerarbetare på Icas lager i Helsingborg. I januari avskedades han. Proffice säger att det inte har med det fackliga engagemanget att göra. Handels menar tvärtom att detta är anledningen, och att det bryter mot föreningsrätten. När Proffice inte var beredda att ge den avskedade jobbet tillbaka stämde Handels Proffice i Arbetsdomstolen, AD. Handels krävde återanställning, utebliven lön och skadestånd på 450 000 kronor för brott mot medbestämmandelagen, mbl, och lagen om anställningsskydd, las, till medlemmen.

Vad överenskommelsen som gjordes mellan Handels och Proffice den 16 november innehåller är dock belagd med sekretess.