– Tankarna far ju. Valde jag fel yrke? Men jag har ingen annan specifik utbildning att falla tillbaka på, säger Matilda Kaiberger.

Hon har två barn, August, 3 år, och Alfred, 6 år. Matilda jobbar i butik och hennes man inom sjukvården. Deras arbetsplatser håller öppet på helger och på vardagskvällar. Men det gör inte fritids. Matilda och hennes man tvingas förlita sig på att barnens farmor kan hjälpa till.
– Det är klart jag är orolig. Får vi ihop det den här månaden? säger hon.

Problemen med att få barnomsorg har de alltid haft. När Alfred skulle börja på förskola fanns det ingen plats på de få som hade öppet på kvällar och helger. Efter 11 månaders schema-pusslande och mycket hjälp från svärföräldrarna fick Alfred till slut plats. Och genom syskonförturen även August. Men det finns inget permanent fritids i Malmö som har öppet på kvällar och helger. Men ryktesvägen fick Matilda nys om ett projekt som en skola i Malmö kör – ett fritids som har öppet på vardagkvällar. Nu har hennes son fått plats där.
– Men det är ett projekt. Vad händer om det läggs ner? Och det löser inte våra helgproblem, säger Matilda Kaiberger.

En lagförändring måste till, anser hon. Därför har hon som många andra skrivit en motion till Handels kongress 2016.
– Vi måste ha rätt till barnomsorg som alla andra. Och precis som förskolan måste även fritids ha öppet på kvällar och helger om det finns ett behov av det.  Jag vill att Handels verkar för detta.

Sandra Leander i Motala har också skrivit en motion till Handels kongress 2016. Hon vill även se nattis när det behövs. Det har hjälpt henne och hennes man.
– Jag kan ofta inte hämta min dotter förrän vid nio-tiden. Vi testade att hämta hem henne sovandes först, men det var inte bra för henne. Nu har vi fått plats på kommunens enda nattis. Det är mycket bättre, säger hon.

Fakta

9 000 Handelsmedlemmar drabbade

I en medlemsenkät som Handels gjorde hösten 2013 säger var fjärde Handelsmedlem som arbetar deltid i detaljhandel och har barn att förskolans öppettider hindrar dem från att jobba heltid. Det betyder att runt 9 000 personer inte kan ta heltidsjobb på grund av begränsad rätt till barnomsorg.

16 motioner rör barnomsorg på ob-tid
Till Handels kongress rör 16 motioner rätten till barnsomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga barnomsorg på kvällar och helger. Men också över natten.

Källa: Handels.

 

Fakta

30 procent har inte omsorg på kvällar och nätter

Av Sveriges 290 kommuner uppger 176, drygt 61 procent, att de har minst ett barn inskrivet för barnomsorg under obekväm arbetstid.  Obekväm arbetstid är all tid utanför 06.00 till 18.00. Siffrorna gäller för 2014.

Under 2013–2016 har 108 miljoner kronor avsatts för att stimulera kommunerna att i ökad utsträckning erbjuda omsorg under kvällar, nätter och helger. Det är Skolverket som efter ansökan från en kommun beslutar om statsbidrag.

Källa: Skolverket.