Den slopade ungdomsrabatten innebär högre personalkostnader för handeln. En kostnad som kommer drabba personalen i första hand, eftersom branschen går dåligt, menar Svensk Handel.

Handels anser att arbetsgivarna vill svartmåla branschen.

KI:s oktobermätning visar att försäljningen och nyanställningarna ökar.

– KI redovisar ”all time high” för branschen. Det har aldrig gått så bra som nu. Då är det anmärkningsvärt att Svensk Handel redovisar motsatsen, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.

Svensk Handels Handelsbarometer visar att handlarna ser negativt på lönsamheten och på nyanställningar.

– Det är olika typer av rapporter. Att försäljningen går upp kraftigt ger en viss ökning av lönsamheten, men från väldigt låga nivåer, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Men han är tacksam för den senaste tidens försäljningsuppgång.

– Det hjälper handeln att ta den ökade kostnaden som den höjda arbetsgivaravgiften innebär. Enligt Handelsbarometern har 40 procent av handlarna dragit ner på timmar, säger han.