Utbildning, heltid och fokuset på sälj var det som lockade när Erik Vikman påbörjade yrkespraktiken sommaren 2014.

Idag har han gått vidare och jobbar för tillfället som säljare i Spanien. När han i efterhand summerar yrkespraktikåret ger han det både ris och ros. Det gav bra erfarenhet, och att han fick också en fast anställning efter att praktiken var klar i juli i år. Samtidigt tycker han inte att Siba skötte sin del.

– Det var absolut en bra grej för att få in en fot. Men jag fick plugga hemma och inte på schema som det var sagt. Jag hade velat ha mer handledning av dem, säger Erik Vikman.

Eftersom Erik Vikman var först ut fick hans deltagande mycket uppmärksamhet. Dåvarande arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) hälsade på i butiken och flera medier rapporterade om händelsen. Men i takt med att vardagen smög sig på blev det allt mindre seriöst, menar Erik Vikman.

­– Det kändes inte som att de tog det riktigt på allvar, utan att det var mer som ett sätt för dem att få billig arbetskraft. Jag kände ett tryck på mig att sälja hela tiden, säger Erik Vikman och fortsätter:

– Det är synd, för många tycker att det låter skitintressant när jag pratar om det. Att få vara i en butik heltid och få tiden att lära sig är något många unga bara kan drömma om. För mig var det dock inte lika bra i praktiken.

Siba själva är i grunden mycket positiva till handelns yrkespraktik. Men precis som många andra lyfter man problemen med att hitta lämpliga kandidater – något som trots allt gör att man inte kommer att jobba vidare med frågan för tillfället.

– Vi försökte tappert att skapa uppmärksamhet kring programmet genom traditionell media, internt, samt i Sibas sociala medier. Vi deltog till och med i Almedalen tillsammans med representanter från regeringen för att skapa uppmärksamhet kring programmet, säger Nora Ay, PR- och informationschef på Siba.

– Trots alla försök så lyckades inte tillräckligt många att hitta vägen till programmet. Vi tycker naturligtvis det är synd.

Erik Vikmans kritik, bland annat att hans schemalagda studietid försvann, samt att han kände en starkt press på sig att sälja, känner inte Siba igen.

– Jag har inte hört det förut, men jag tar naturligtvis vidare kritiken till rätt avdelning internt hos oss, säger Nora Ay.

Jennifer Wänstedt är den andra personen som gått klart sin yrkespraktik. Hon gjorde sin praktik på modebutiken Sture 34 i Lycksele och har tvärtemot Erik Vikman bara gott att säga om erfarenheten.

– Jag är en riktig säljmänniska och att få vara ute och jobba samtidigt som man läser har varit toppen. Det är stor skillnad mot den praktik vi hade i gymnasiet. Det går inte ens att jämföra, säger Jennifer Wänstedt.

Sture 34 ägdes tidigare av familjemedlemmar till henne, och nu driver hon själv butiken i rollen som butikschef. På det sättet skiljer hennes praktik ut sig från andras medger hon.

– Samtidigt finns det flera saker som jag lärde mig som jag nu försöker dela med mig av. Hur man möter kunder, lyssnar och så vidare, säger Jennifer Wänstedt och fortsätter:

– Det enda dåliga är att det är svårt att få tag i information om yrkespraktik. Inte ens arbetsförmedlingen visste var det var för något när jag tog upp det, säger Jennifer Wänstedt.

Fakta: Nio yrkespraktikanter

Endast nio ungdomar har gjort sin yrkespraktik via Handelns yrkesnämnd. Två av dessa, Erik Vikman och Jennifer Wänstedt, är klara. Resterande sju är fortfarande inne i systemet. Fyra av de sju gör sin praktik i Axfoods traineeprogram Ung i Axfood, som är koncernens egna version av yrkespraktiken.

Eftersom så få har sökt pågår diskussioner om att bredda sökbasen. Idag måste man ha gått handel- och administrationsprogrammet och vara under 21 år för att kunna söka.