Butikerna som deltog i granskningen var Hemköp, MQ, Lindex och Elgiganten. Enligt Datainspektionen, DI, brister alla kedjor i respekten för de anställdas integritet.

Framför allt är myndigheten kritisk till att utrymmen så som personalingångar, lastkajer och lager övervakas under tider då det finns personal på plats. Enligt DI har heller inte övervakningen motiverats av företagen i tillräckligt stor utsträckning.
– Man har inte kunnat visa på någon särskild brottsutsatthet, vilket är praxis. I flera fall har man inte begränsat övervakningen, vare sig vad gäller tid, eller vilka delar av rummen som övervakas. Till exempel filmades ingången till en toalett i ett fall, säger Katarina Högquist, jurist och projektledare på DI.

Att det är just Hemköp, MQ, Lindex och Elgiganten som granskats motiveras av en enkätundersökning där det framkom att kedjorna använder sig mycket av kameraövervakning.

Efter att svaren kom in genomförde DI stickprov i enskilda butiker inom varje kedja.
– Alla arbetsplatser uppvisar liknande brister. Därför har vi nu också beordrat dem att sluta med övervakningen under normal arbetstid. Rent generellt ska man inte övervaka mer än nödvändigt, vilket vi tycker att man har gjort här, säger Katarina Högquist.

Samtliga butiker får också kritik för att man varit för dålig på att informera personalen om kamerorna.
– Man hänvisar till att man satt upp skyltar ute i butikerna. Men det räcker inte. Man måste vara tydlig med att det finns kameror även i de andra rummen, säger Katarina Högquist.

En av butikerna som granskades var Elgigantens butik i Sollentuna. Där stötte Datainspektionen på en rad brister, bland annat i bevakningen av en personalingång där övervakningen pågick dygnet runt, samt att filmmaterialet sparades.

Elgiganten vill inte kommentera det enskilda ärendet eftersom det fortfarande är pågående.
– Enligt vår säkerhetsansvarige finns det en möjlighet att överklaga beslutet. Vi tittar på det tillsammans med Svensk Handel just nu och vill därför inte uttala oss om det enskilda fallet, säger Jessica Wallin, kommunikationsansvarig på Elgiganten.  

Vad gäller den otillräckliga skyltningen har man dock tagit åt sig av kritiken.
– Vi har beställt fler skyltar och planen är att de ska sitta uppe i alla våra varuhus i slutet på januari, säger Jessica Wallin.

Fakta Kameraövervakningslagen

Lagen reglerar både kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde, samt till platser där man inte har det.

Vad gäller butiksutrymmen och platser dit allmänheten har tillträde har butikerna generellt lättare att få till stånd kameraövervakning, eftersom det finns en rad lättnader inskrivna i lagen. Företagen måste dock söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Kameraövervakningslagen trädde i kraft den 1 juli 2013.