– Det är väldigt positivt att ett så nytecknat avtal så snabbt kunnat användas för att lösa pågående konflikter och säkerställa fackliga rättigheter världen över. Det visar att fackförbunden och H&M verkligen jobbar för att få till en förändring, säger Karin Jungerhem, internationell ombudsman på Handels.

I oktober sparkades åtta textilarbetare på en av H&M:s fabriker i Myanmar, Burma. Anledningen var att de hävdat sina fackliga rättigheter. Samma sak hände en månad senare i Pakistan. Fem fackliga företrädare ville bland annat diskutera varför textilarbetarnas löner är lägre än minimilönen. Arbetsgivararen svarade med att ge dem – och de 83 anställda som stödde dem – avsked på stående fot.

Nu har alla 96 som sparkades fått jobben tillbaka. I Burma har även fabrikens fackklubb erkänts av arbetsgivaren.
Alla inblandade – arbetare, fack och H&M – tror att det nya globala ramavtalet var en stark faktor till konfliktens lösning.
– Det här visar på den styrka arbetare som går samman har och vilken stark påverkan internationell solidaritet har. Det gav oss styrka, säger Abdul Jabbar, en av arbetarna, i ett pressmeddelande.

Christina Hajagos-Clausen, ansvarig för textilarbetarna på IndustriALL, håller med.
– Det globala ramavtalet har gynnat de avskedade arbetarna eftersom det snabbt kunde öppna upp för en dialog. Avtalet gav arbetarna ett verktyg för att se till att de kunde fritt utöva sina rättigheter. Så jag tror avtalet kommer att vara ett viktigt verktyg för att se till att textilarbetarna som syr H&M:s kläder kan utöva sina rättigheter, säger hon till Handelsnytt.

Även H&M betonar avtalets betydelse.
– Det underlättade för att genomföra samarbetet på ett snabbt och effektivt sätt.  Vi ser det som mycket positivt att H&M tillsammans med IndustriAll och de lokala fackföreningarna snabbt inledde ett samarbete som möjliggjorde att konflikterna kunde lösas. Samarbetet skedde på global, men framförallt på lokal nivå, säger Thérèse Sundberg, som jobbar på H&M:s pressavdelning.

I slutet av förra året bildade även de butiksanställda på H&M en global allians för att tillsammans trycka på för fackliga rättigheter för H&M-anställda världen över.
– Det kan också ha bidragit. Den internationella solidariteten gör skillnad. Att vi på bred front stöder varandras arbete med att stärka de fackliga rättigheterna, säger Karin Jungerhem på Handels.

Det globala ramavtalet gäller de 1,6 miljoner textilarbetare som världen över syr H&M:s kläder. Det tecknades av IndustriALL och H&M i november 2014. I korthet går det ut på att de anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal

Fakta

Globala ramavtalet i korthet

Gäller de underleverantörer som syr H&M:s kläder, vilket är runt 1,6 miljoner textilarbetare. H&M har sedan tidigare ett globalt avtal för butiksanställda. 

Parterna erkänner de anställdas rätt att förhandla om kollektivavtal och ska underlätta processen.
 
Fackligt förtroendevalda får inte diskrimineras och de får utföra sina fackliga uppdrag på arbetsplatserna.

Parterna ska utbilda företagsledningar och fackliga representanter i frågor om arbetsgivares skyldigheter, arbetares rättigheter och skyldigheter, kollektiva förhandlingar och avtal samt fredliga lösningar.

H&M ska arbeta för att leverantörerna respekterar mänskliga och fackliga rättigheter på arbetsplatserna. 

Arbetare har rätt att vägra utföra arbete som innebär en risk, ur säkerhetssynpunkt.

Källa: IndustriALL Global Union