Bara tre avdelningar (Halmstad, Helsingborg, Örebro) nådde målet om valdeltagande på 10 procent. Totalt röstade 5,9 procent av Handels medlemmar i valet av kongressombud som pågick i november och december.

20 procent av de 250 valda ombuden är under 30 år, vilket är en betydligt större andel än vid förra kongressen. Eftersom var tredje Handelsmedlem är under 30 år är dock unga fortfarande underrepresenterade.

Ett av de yngsta ombuden är 22-åriga Marika Markusson som jobbar på Willys i Olofström och är ungdomsansvarig i Handels avdelning 4.

– Det är viktigt att vi unga får vara med och driva de frågor som är viktiga för oss. Till exempel otrygga anställningar. Jag går gärna upp i talarstolen och kräver stopp för allmän visstid, säger hon.

På vissa håll har Handels lokala ungdomskommitté drivit valkampanj för att fler unga ska bli ombud på kongressen. I Stockholmsavdelningen lyckades man visserligen inte få in fler unga på ordinarie plats, men de fyra första reserverna är alla under 30 år.

Av alla 250 ombud är det sju som lyckats bli valda utan att stå på avdelningens rekommenderade lista. Stora arbetsplatser med välorganiserade fackklubbar har i vissa fall fått med flera ombud. Clas Ohlssons lager i Insjön lyckades, tack vare högt valdeltagande, få med tre ombud. Det har lett till att sex av nio ombud i Borlängeavdelningen är lagerarbetare. Även från avdelningarna i Borås och Västerås kommer fler än hälften av de valda ombuden från lagerområdet.

Kongressombudens arbetsplatser är ganska ojämnt fördelade. 36 procent av ombuden kommer från de fyra kedjorna Coop, Ica, Ikea eller H&M. I Luleåavdelningen kommer hela sex av nio ombud från Coop.

Fakta

Kongressombuden

Antal: 250 stycken.

Könsfördelning: 58 procent kvinnor, 42 procent män.
(I medlemskåren är 64 procent kvinnor.)

Under 30 år: 20 procent.
(I medlemskåren är andelen 33 procent.)

Branscher: 
Butik: 55 procent.
Lager: 29 procent.
Övriga: 16 procent.

Ombudens vanligaste arbetsgivare:
Coop            33 st
Ica                29 st
Ikea              16 st
H&M             12 st