I nyhetsportalen Arbetsmarknadsnytt som ägs av Svenskt näringsliv går Mathems vd Tomas Kull till angrepp mot arbetstidsreglerna i detaljhandelsavtalet.
– Vi kan inte schemalägga mellan tolv på natten och fem på morgonen som vi skulle behöva. Vi behöver ett avtal som är bättre anpassat efter vår verksamhet. Då skulle vi kunna anställda fler, säger Tomas Kull till Handelsnytt.

Men Mathem har fel kollektivavtal, anser facket. Mathem har i dag ett avtal som gäller butiksanställda, detaljhandelsavtalet. Det utgår från att anställda jobbar dag. Men Mathem säljer matkassar på nätet och borde omfattas av e-handelsavtalet. Det avtalet möjliggör också nattarbete genom exempelvis tre-skiftsarbete.
– Thomas Kull är en fantastisk entreprenör men i de här frågorna blandar han ihop äpplen och päron. Tecknar Mathem det avtal han borde så finns möjligheterna att schemalägga i stort sett dygnet runt, säger Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels i Stockholm.

Men Tomas Kull vill inte teckna nuvarande e-handelsavtal, utan vill vänta på det nya e-handelsavtalet som är på gång.
Fram tills det finns ett nytt avtal – varför tecknar du inte det avtal som ger dig större möjligheter att schemalägga som du vill?
– Det finns ingen anledning för oss att föregå de diskussioner som pågår mellan parterna. Skulle vi teckna e-handelsavtalet konkurrerar vi inte på lika villkor. Det blir dyrare för oss. Då får vi flytta vår verksamhet utomlands eller göra stora förändringar av verksamheten om det överhuvudtaget skulle gå att överleva. Därför vill vi invänta ett avtal som bättre passar vår verksamhet, säger Tomas Kull.

Handelsnytt har tidigare granskat matkasseföretagen och den uppsjö av kollektivavtal som finns i branschen. Då sa parterna, fack och arbetsgivarparten Svensk Handel, att det är överens om att det är ett virrvarr av avtal och att de måste få ordning på branschen. Att få fram ett nytt modernt e-handelsavtal ser båda parterna som viktigt och arbetet med detta är i gång. Men fram tills dess är det nuvarande e-handelsavtal som gäller lager där anställda plockar ihop matkassar som kunder köpt på nätet.

Läs Handelsnytts granskning här!

Fakta

Handelsnytts granskning

Få har rätt avtal
Matkassebranschen har växt snabbt. Från att matkassar plockats av butiksanställda i butiken till egna lager där lagerarbetare plockar ihop kassarna, som kunder köpt på nätet. För det senare finns ett avtal, e-handelsavtalet, det gamla postorderavtalet, som gäller företag som säljer sina varor på nätet.

Ica är den enda aktören i dag som har e-handelsavtalet. Det gäller de anställda som jobbar på det nyöppnade centrallagret som plockar ihop de matkassar som Icas kunder köpt på nätet. Kunden kan sedan hämta upp det i sin butik. Övriga lager där anställda jobbar med att plockar ihop matkassar har antingen partihandelsavtal (Coop och Middagsfrid) eller detaljhandelsavtalet, (Mathem och City Gross) Några som Linas Matkasse saknar avtal helt. Partihandelsavtalen, privat och kooperationens, är i stort detsamma som e-handelsavtalet.

Detaljhandelsavtalet billigare
I Handelsnytts granskning räknade vi på löneskillnaden för en anställd med butiksavtalet och en med e-handelsavtalet. Vi utgick från arbetstiderna en anställd på Mathem hade. Den anställda som hade butiksavtalet, som Mathems anställda har, förlorade tusenlappar i ob-ersättning.

Fakta

Även lagen förhindrar nattarbete

Arbetstidslagen reglerar nattarbete, alltså mellan 24.00-05.00 då Mathem vill kunna schemalägga. I lagen finns ett förbud för nattarbete i handeln mellan 00-05.00. För att förlägga arbetstider under dessa timmar måste facket eller Arbetsmiljöverket gå med på det. I e-handelsavtalet och i partihandelsavtalet finns även möjligheten till skiftarbete. Då kan arbetsgivaren ha verksamheten i gång dygnet runt, men ersättning ska utgå till de anställda. Skifttillägget är reglerat i kollektivavtalet. Summan varierar mellan de olika timmarna på dygnet.