Trygga jobb är en fråga som ligger många Handelsmedlemmar varmt om hjärtat. Över tio kongressmotioner handlar om anställningsformen allmän visstid.

– Sedan allmän visstid infördes i las ser vi hur tryggheten försvinner från arbetsmarknaden. Särskilt ungdomar har svårt att få tillsvidareanställning. De osäkra villkoren leder till psykisk press och gör det svårt att få egen bostad, säger Yasemin Morell, butiksanställd i Stockholm som ligger bakom en av motionerna som kräver att Handels verkar för att avskaffa allmän visstid.

Martin Kindwall Barklund på Dustins lager i Rosersberg vill se krafttag mot så kallade sms-anställningar. Det vill säga när arbetsgivare skickar sms om tillfälliga inhopp på kort varsel och det gäller att svara snabbt för att hinna före alla andra som vill ha arbetspasset.

– Det är vanligast i butiker, men kommer mer och mer på lager också, säger Martin Kindwall Barklund.

Han föreslår i sin motion att Handels ska kartlägga företag som tillämpar sms-anställningar. För att få stopp på fenomenet förordar han också kraftig opinionsbildning för politiker och allmänhet.

Malin Ström Kwok från Falköping kräver en ändring i las som begränsar möjligheterna att stapla olika typer av tidsbegränsade anställningar på varandra. Chatarina Ståhl från Västeråsavdelningen föreslår höjd arbetsgivaravgift för anställningar med osäkra villkor. På så sätt hoppas hon att arbetsgivare ska välja att satsa på trygga jobb.

Fakta

Allmän visstid

Anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA) infördes i lagen om anställningsskydd 2007 av den borgerliga regeringen.

AVA innebär att arbetsgivare kan tillämpa tidsbegränsade anställningar utan att motivera varför.