Arbetsmarknadens parter är i stort ense om att utvecklingen på betalområdet är bra. Svensk Handel blir gärna av med dyr kontanthantering och vill samtidigt positionera sig nära kunderna.

Handels ser å sin sida stora säkerhetsvinster – med mer mobil och kontaktlösa betalningarna minskar rånrisken.

– För oss är det viktigast att få bort kontanterna. Därför tycker vi att tester med nya betalmodeller är bra, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Även Krister Colde tror på kontaktlösa kortbetalningar. Med tekniken blir det ännu svårare att försvara kontanter i handeln, menar han. Och eftersom man bara blippar sitt kort försvinner argumenten från och pensionärsorganisationer och synskadade om att ha kvar kontanterna.