Genomgående god stämning och ett stort intresse för avtalsrörelse. Det är några av de generella intrycken som Staffan Lundström, ombudsman med ansvar för medlemsutveckling, har av årets upplaga av värvningsveckan vecka 6.

Resultatmässigt medger han dock att det har gått något sämre än 2015. Då  värvades 704 nya medlemmar. I år nådde man upp till 596.

– Detta kan ses mot bakgrund av att fler avdelningar nu har egna kampanjveckor och regelbundet återkommande uppsökerier vid sidan av de förbundsgemensamma veckorna, säger Staffan Lundström.

Med 71 nya inträden är Handels Stockholm den avdelning som värvat flitigast. Strax efter kommer Malmö, med 55 nya medlemmar, och Linköping med 50 inträden under veckan.

– Förra året hade vi 60 nya inträden, men 50 får ses som klart godkänt. Vi hamnar ändå trea i landet, säger Adam Boquist, verksamhetsassisten på Handels i Linköping, och fortsätter:

– I takt med att vi blir bättre på att värva generellt så minskar betydelsen av vecka 6. Den är bra för oss på avdelningarna, den peppar och ger energi. Men vad gäller själva värvningen så pågår den året runt numera, säger Adam Boquist.

Adam Boquist delar Staffan Lundströms uppfattning att avtalsrörelsen i år varit ett hett diskussionsämne i mötet med anställda. Samtidigt tycker han att det har varit mer fokus på medlemsvård i år jämfört med innan.

– En av våra värvare träffade en förtroendevald som började gråta. Det är hemskt att se när folk mår dåligt på sina arbetsplatser. Men vi får också mycket frågor om hur man kan engagera sig och hjälpa till, så kampviljan är hög, säger Adam Boquist.